Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56348
Title: Товарознавство: практикум
Authors: Фісун, Юлія Володимирівна
Борисенко, Олена Сергіївна
Шевченко, Анна Валеріївна
Лисенко, Олена Михайлівна
Lysenko, Olena
Keywords: практикум
маркетинг
товарознавство
економічний розвиток
ринок
споживчі товари
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Фісун Ю.В., Борисенко О.С., Шевченко А.В., Крапко О.М. Товарознавство: практикум / уклад. : Ю.В. Фісун, О.С. Борисенко, А.В. Шевченко, О.М. Крапко. – К. : НАУ, 2022. – 48 с.
Abstract: Товарознавство – наука, що системно вивчає товари на всіх етапах життєвого циклу, а саме: методи пізнання їх споживчої цінності; закономірності формування асортименту; якісні аспекти; обіг та споживання. В сучасних умовах дослідження в галузі товарознавства та високої професійної підготовки фахівців дозволяють вирішувати проблеми, пов’язані з постачанням населенню високоякісних та актуальних товарів.
Description: На сучасному етапі економічного розвитку України все більш набуває актуальності питання безперервного забезпечення та ефективного зростання ринку споживчих товарів. Зростання кількості торгових підприємств і розвиток промислових виробництв призводить до позитивних тенденцій покращення їхньої комерційної діяльності та збільшення обсягу продажу різних груп товарів. В умовах економічного розвитку ринок продовольчих і непродовольчих товарів постійно розширюється, що в свою чергу вимагає постійного та ефективного державного контролю якості продукції та безпеки всіх видів продукції для забезпечення інтересів населення.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56348
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Товарознавство.pdfпрактикум891.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.