Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56536
Title: Transformation of pedestrian route schemes in the parking – air terminal zones in the course of airport reconstruction
Authors: Agieieva Galyna
Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Kriveljov, Leonid
Крівєльов, Леонід Іванович
Кривелев, Леонид Иванович
Keywords: airport
parking
reconstruction
modernization
urban
design
Issue Date: 28-Sep-2022
Publisher: National aviation university
Citation: Agieieva G. M., Kriveljov L. I. Transformation of pedestrian route schemes in the parking – air terminal zones in the course of airport reconstruction / The Х word congress aviation in the XXI-st century' "Safety in Aviation and Space Technologies" September 28-30.2022, Kyiv, Ukraine: Proceedings. - p.9.1.5 - 9.1.7.
Abstract: The paper covers the results of the study of pedestrian route schemes on the terminal square, including multi-story parkings. Design decisions on compliance with regulatory requirements at Boryspil International Airport are analyzed. Principle solutions to reduce the length of pedestrian routes and travel time are presented.
Description: 1. Agieieva, G. M. and Volkova, A. V. (2017). Pryvokzalʹni ploshchi: reorhanizatsiya planuvalʹnykh rishenʹ pid chas rekonstruktsiyi aeroportiv. Station areas: reorganization of planning decisions during airport reconstruction]. Problemy rozvytku misʹkoho seredovyshcha, vol. 3 (19), pp. 36-49. 2. Semchenko, N. O. (2020). Doslidzhennya vplyvu ekonomichnykh faktoriv na rivenʹ avtomobilizatsiyi. Research of the economic factors impact on the automobilization level]. Municipal economy of cities, issue 6, vol. 159, pp. 161-168. 3. Dreval, I. V. (2018). Arkhitekturno-mistobudivnyy rozvytok zaliznychnykh vokzalʹnykh kompleksiv v konteksti natsionalʹnoyi transportnoyi stratehiyi Ukrayiny . Architectonically-town-planning development of the railway station complexes is in the context of a national transport strategy of Ukraine]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, vol. 51, pp. 221-229. 4. Kutsevych, V. V., Kysilʹ, S. S., Bilyk, A. S. and Kalafat, K. V. (2019). Pryntsypy arkhitekturno-planuvalʹnoyi orhanizatsiyi bahatopoverkhovykh avtostoyanok. Principles of architectural and planning organization of multi-story parking lots]. Kyiv. 5. Agieieva, G. M. and Kafiev K. P. (2020). Problemy vidnovlennya budivnytstva masshtabnykh infrastrukturnykh sporud pislya dovhotryvaloyi perervy. Problems of large-scale infrastructure facilities reconstruction after a long break]. Visnyk Prydniprovsʹkoyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva ta arkhitektury, vol. 3 (264-265), pp. 10-21. doi: 10.30838/J.BPSACEA.2312.070720.10.636
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56536
DOI: 10.5281/zenodo.7157512
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8617-77007424057-1-PB.pdfтези доповіді234.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.