Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56620
Название: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Брендинг"
Другие названия: Educational and methodological complex of discipline "Branding"
Авторы: Петропавловська, Світлана
Petropavlovska, Svitlana
Ключевые слова: брендинг
мережа
маркетинг
робоча програма
branding
network
marketing
working program
Дата публикации: 2021
Издательство: Національний авіаційний університет
Краткий осмотр (реферат): Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця у розумінні особливостей Інтернету і специфіки здійснення маркетингових заходів у мережі. Метою оволодіння теоретичними і базовими знаннями, засвоєння теоретичних та практичних основ брендингу, розвиток ключових компетенцій в області створення та управління брендом, оволодіння навиками соціологічного аналізу бренду як соціальної, комунікативної, семіотичної та маркетингової категорієї, навчити приймати ефективні стратегічні та тактичні рішення щодо створення та розвитку бренду.
This educational discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in understanding the features of the Internet and the specifics of marketing activities in the network. The purpose of mastering theoretical and basic knowledge, mastering the theoretical and practical foundations of branding, developing key competencies in the field of brand creation and management, mastering the skills of sociological analysis of the brand as a social, communicative, semiotic and marketing category, teaching to make effective strategic and tactical decisions regarding creation and development brand.
Описание: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Брендинг» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів.
The work program (WP) of the academic discipline "Branding" was developed on the basis of the "Methodical recommendations for the development and design of the work program of the academic discipline of full-time and part-time forms of education", approved by the rector's order dated 04/29/2021 No. 249/od, and relevant regulatory documents.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56620
Располагается в коллекциях:Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингу

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
РП_Брендинг_2021.pdfробоча програма910.41 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.