Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56638
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛапенко, Олександр Іванович-
dc.contributor.authorLapenko, Oleksandr-
dc.contributor.authorЛапенко, Александр Иванович-
dc.date.accessioned2022-10-21T07:46:10Z-
dc.date.available2022-10-21T07:46:10Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56638-
dc.descriptionДля магістрів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньо-професійної програми Промислове і цивільне будівництвоuk_UA
dc.description.abstractНавчальна дисципліна «Проєктування будівель» є теоретичною та практич-ною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області будівництва. Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців-будівельників професійних знань та умінь в галузі проектування та влаштування різних типів будівельних конструкцій.uk_UA
dc.description.abstractThe educational discipline "Building Design" is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of construction. The purpose of teaching the discipline is the formation of professional knowledge and skills in the field of designing and arranging various types of building structures in future construction specialists.uk_UA
dc.description.abstractУчебная дисциплина «Проектирование зданий» является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующих профиль специалиста в области строительства. Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих специалистов-строителей профессиональных знаний и умений в области проектирования и устройства различных типов строительных конструкций.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectбудівництво та цивільна інженеріяuk_UA
dc.subjectconstruction and civil engineeringuk_UA
dc.subjectстроительство и гражданская инженерияuk_UA
dc.subjectпромислове і цивільне будівництвоuk_UA
dc.subjectindustrial and civil constructionuk_UA
dc.subjectпромышленное и гражданское строительствоuk_UA
dc.subjectпроєктування будівельuk_UA
dc.subjectdesign of buildingsuk_UA
dc.subjectпроектирование зданийuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс дисципліни "Проєктування будівель"uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of discipline "Design of buildings"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс дисциплины "Проектирование зданий"uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Проєктування_будівель.docробоча програма та силабус4.33 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.