Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56699
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVolkovska, Ganna-
dc.contributor.authorВолковська, Ганна Григорівна-
dc.date.accessioned2022-10-26T06:42:53Z-
dc.date.available2022-10-26T06:42:53Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56699-
dc.descriptionThe working program of the discipline "technical and economic research of transport development" was developed on the basis of educational and professional programs " Organization of transportation and management in transport (air)", "Organization of Aviation Works and services", "Multimodal Transport and logistics"," on-board support of air passenger transportation " of training and working curricula no. NB-7-275-1/21 ,no. NB-7-275-2/21 ,no. NB-7-275-3/21 ,no. NB-7-275-4/21, RB No.-7-275-1/21, RB No.-7-275-2/21, RB No.-7-275-3/21, RB No.-7-275-4/21 and NB No.-7-275- 1z/21 ,no. NB-7-275-2z/21 ,no. NB-7-275-3z/21 ,no. NB-7-275-4z/21, no. RB-7-275-1z/21, RB No.-7-275- 2z/21, no. RB-7-275-3z/21, no. RB-7-275-4z / 21 preparation of applicants for higher education of the educational degree "Bachelor" in specialty 275 "transport technologies (in air transport)", specialization 275.04 "transport technologies (in air transport)" and relevant regulatory documents.Робочу програму навчальної дисципліни «Техніко-економічні дослідження розвитку транспорту» розроблено на основі освітньо-професійних програм «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)», «Організація авіаційних робіт і послуг», «Мультимодальний транспорт і логістика», «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» навчальних та робочих навчальних планів №НБ-7-275-1/21, №НБ-7-275-2/21, №НБ-7-275-3/21, №НБ-7-275-4/21, №РБ-7-275-1/21, №РБ-7-275-2/21, №РБ-7-275-3/21, №РБ-7-275-4/21 та №НБ-7-275-1з/21, №НБ-7-275-2з/21, №НБ-7-275-3з/21, №НБ-7-275-4з/21, №РБ-7-275-1з/21, №РБ-7-275-2з/21, №РБ-7-275-3з/21, №РБ-7-275-4з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)», спеціалізацією 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» та відповідних нормативних документів.uk_UA
dc.description.abstractThis subject is theoretical basis of a set of knowledge and skills that form specialist profile in the field of air transportation management and transport technologies. The aim of the subject is to obtain the necessary knowledge and skills on the basics of technical and economic research for civil aviation development as a branch of economy and civil aviation enterprises of all forms of ownership. Objectives of the subject are: - obtaining of the necessary knowledge about forecasting of airport departures; - obtaining of the necessary knowledge on methods of calculating the operational and economic indicators of aircraft specific types on international and national airlines; - obtaining of the necessary knowledge on analysis of transport situation in a given segment of the market.uk_UA
dc.description.abstractЦей предмет є теоретичною основою набору знань і навичок, які формують профіль фахівця в області управління повітряними перевезеннями і транспортних технологій. Метою предмета є отримання необхідних знань і навичок з основ техніко- економічних досліджень для розвитку цивільної авіації як галузі економіки та підприємств цивільної авіації всіх форм власність. Цілями предмета є: - отримання необхідних знань про прогнозування вильотів з аеропорту; - отримання необхідних знань про методи розрахунку експлуатаційних та економічних показників конкретних типів повітряних суден на міжнародних і національних авіалініях; - отримання необхідних знань з аналізу транспортної ситуації в даному сегменті ринка.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherNational Aviation Universityuk_UA
dc.subjecttechnical researchuk_UA
dc.subjecteconomic researchuk_UA
dc.subjecttransport developmentuk_UA
dc.subjectaviationuk_UA
dc.subjectтехнічне дослідженняuk_UA
dc.subjectекономічне дослідженняuk_UA
dc.subjectрозвиток транспортуuk_UA
dc.subjectавіаціяuk_UA
dc.titleEducational and Methodological Complex "Technical and economic research of Transport Development"uk_UA
dc.title.alternativeНавчально-методичний комплекс дисципліни "Техніко-економічні дослідження розвитку транспорту"uk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних перевезеньItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.