Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56776
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Міжнародна логістика та управління процесами»
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "International Logistics and Process Management"
Authors: Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Keywords: управління матеріальними потоками
management of material flows
розробка систем управління
development of management systems
завдання міжнародної логістики
tasks of international logistics
управління міжнародними поставками
international supply management
управління процесами
process management
міжнародна логістика
international logistics
Issue Date: 2022
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.Метою викладання дисципліни є надання майбутнім фахівцям теоретичних знань та практичних рекомендацій у галузі логістичного управління, методів, засобів формування логістичних систем, транспортного забезпечення міжнародного бізнесу та тенденцій його розвитку.
This educational discipline is the theoretical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the management of foreign economic activity. The purpose of teaching the discipline is to provide future specialists with theoretical knowledge and practical recommendations in the field of logistics management, methods, means of forming logistics systems, transport support of international business and trends its development.
Description: 073 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56776
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КЕЙСЫ.pdfкейси1.85 MBAdobe PDFView/Open
Методичнi_рекомендацii_до_виконання_ДЗ.pdfдомашнє завдання946.06 kBAdobe PDFView/Open
Методичнi_рекомендацii_до_виконання_КР_(ННIНО).pdfконтрольна робота945.95 kBAdobe PDFView/Open
Методичнi_рекомендацii_до_практичних_занят_.pdfпрактичні заняття120 kBAdobe PDFView/Open
Методичнi_рекомендацiiдо_виконання_самотiйноi_роботи.pdfсамостійна робота908.77 kBAdobe PDFView/Open
Практичнi.pdfпрактичні завдання240.28 kBAdobe PDFView/Open
Ситуацiйна_задача_1.pdfситуаційна задача156.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.