Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57186
Title: Інформаційні важелі двосторонніх відносин наддержави і потенційно наддержави ( на прикладі американо-китайських відносин)
Authors: Філоненко, Дарія Миколаївна
Keywords: міжнародні конфлікти
зовнішня політика
міжнародні відносини
врегулювання конфліктів
американські моделі управління
конфлікт інтересів
дипломна робота
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Сучасні міжнародні конфлікти трансформуються у різних сегментах міжнародної системи, проявляються у нових сферах міжнародної кооперації та поширюються на недержавних суб'єктів міжнародних відносин.Незважаючи на глибину в диференціації способів та засобів забезпечення відносин міжнародними акторами, конфлікт як крайня форма забезпечення власних інтересів все ще присутній у міжнародній практиці. Важливо розуміти, як краще уникнути та, на якомусь етапі, спробувати запобігти розповсюдженню конфліктів. дослідження міжнародних конфліктів потребує більшої пильності, особливо, коли йдеться при пошук досконалих методів, вироблення новітніх стратегій щодо їхнього попередження та врегулювання, таких, що відповідали б вимогам та викликам сучасного світу.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій, Ржевська Ніна Федорівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57186
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РЕПОЗИТАРІЙ_Філоненко_Філоненко.pdfдипломна робота961.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.