Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57221
Title: Удосконалення процесу оцінки якості виробів з композиційних матеріалів в авіабудуванні
Authors: Литвиненко, Валентин
Keywords: композиційні матеріали
технологія виробництва
система якості
кваліметрія
неруйнівний контроль
дефекти
діаграма Ісікави
межа міцності при розтягуванні
дипломна робота
Issue Date: 23-Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Литвиненко В. Удосконалення процесу оцінки якості виробів з композиційних матеріалів в авіабудуванні. - Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 98 с.
Abstract: Метою роботи є удосконалення процесу оцінки якості виробів з композиційних матеріалів на етапі вибору оптимальної технології їх виготовлення та розробка алгоритму організації експериментальних досліджень для визначення міцністних характеристик створених КМ. Розробка і створення деталей з композиційних матеріалів, а також розробка і дослідження характеристик нового КМ є комплексом складних і пов'язаних завдань. Підхід до вирішення таких завдань полягає у виборі оптимального поєднання технологій і матеріалів; проведенні комп'ютерного моделювання напружено-деформованого стану конструкцій і застосування сучасних технологічних процесів виробництва. Можливість точно передбачити характеристики композитних матеріалів під час виробництва має вирішальне значення для забезпечення надійності конструкцій, що надасть перспективи для збільшення використання долі композитів і прискорення їх впровадження. Тому актуальним напрямком досліджень є розробка методів, направлених на оцінку якості та прогнозування властивостей вже готового виробу. Для забезпечення ефективного удосконалення процесу оцінки якості виробів з композиційних матеріалів необхідно вирішити наступні завдання: - вивчити визначальні чинники процесу формування якісних ознак виробів з КМ; - розробити систему забезпечення якості виробів з КМ за вимогами міжнародних (ІСО, ІКАО) та національних стандартів; - запропонувати алгоритм причинно-наслідкових зв'язків для виявлення 10 ключових параметрів, характеристик та технологічних процесів, що впливають на якість виробів. Об’єкт дослідження – рецептурно-технологічні фактори виробництва перехресно-армований композиційний матеріал, виготовлений з однонаправленої вуглецевої тканини SkyCarbon. Предмет дослідження – розробка критеріїв оцінки якості при виготовленні, формуванні та дослідженні міцністних характеристик виробів з композиційних матеріалів для удосконалення технологічних операцій на всіх етапах їх виробництва. Методи, застосовані в дипломній роботі: внутрішній аудит, кваліметрична оцінка якості послуг лабораторії з калібрування (експертний метод), методи оцінки механічних властивостей композиційних матеріалів, причинно-наслідкові зв'язки оцінки якості виробів з композиційних матеріалів, неруйнівні методи контролю якості виробів з композиційних матеріалів. Наукова новизна отриманих результатів полягає в: визначенні впливу значимих показників на рівень якості технологічного процесу виготовлення композиційних матеріалів, оцінці причин появи виробничих дефектів композитів та запропонованій діаграмі Ісікави причинно-наслідкових зв'язків технологічного процесу виготовлення виробів з композиційних матеріалів, оцінці впливу кута укладання армуючих вуглеволокон перехресно-армованого композиційного матеріалу на міцність виробів. Практична цінність отриманих результатів полягає в визначенні визначальних чинників процесу формування якісних ознак виробів з КМ; розробці системи забезпечення якості виробів з КМ за вимогами міжнародних (ІСО, ІКАО) та національних стандартів; запропонованому алгоритмі причинно-наслідкових зв'язків для виявлення ключових параметрів, характеристик та технологічних процесів, що впливають на якість виробів.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: зав.каф., Оксана Олександрівна Мікосянчик
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57221
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів, стандартизації та сертифікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дипломна робота.pdfДипломна робота3.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.