Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57289
Title: Імплементація міжнародно-правових стандартів щодо захисту прав жінок в європейських країнах
Authors: Гурін, Віталія В’ячеславівна
Keywords: дипломна робота
міжнародне право
права жінок
захист прав жінок
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Гурін В.В. Імплементація міжнародно-правових стандартів щодо захисту прав жінок в європейських країнах. - Дипломна робота на здобуття ступеня магістр спеціальності "Міжнародне право". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2022. - 82 с
Abstract: Актуальність теми дослідження зумовлена, тим, що не беручи до уваги те, що в сучасному міжнародному праві був створений і затверджений принцип поваги до прав і свобод людини, жіноча стать як одна з найменш соціально захищених груп населення, все ще залишається суб’єктами-об’єктами регулярної різноманітної дискредитації з різних причин, що в свою чергу робить актуальним не тільки міжнародне співробітництво, а й наукові дослідження в цій галузі міжнародного права. В заключному документі Всесвітнього саміту-2005 (Резолюція 60/5 Генеральної Асамблеї ООН) лідери держав світу підтвердили своє бажання досягти ефективного й повного виконання Резолюції 1325 (2000) Ради Безпеки [75]. Була підкреслена необхідність врахування даної проблематики та створення рівних перспектив для активної участі жінок в усіх намірах щодо підтримки миру та заохочення до безпеки і миру, а також підвищення важливості їх ролі у прийнятті рішень на всіх рівнях. Не так давно міжнародне право прав людини зайняло місце однієї з провідних галузей міжнародного права. До кінця 1940-х років більшості правил, гарантій та міжнародних інституцій не існувало. Це стало підставою для появи регіональної мережі стандартів прав людини, що відображає належні обов'язки різних країн, а в деяких ситуаціях і відповідальність інших суб'єктів.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: к.ю.н.,Замула А.Ю.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57289
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародного права і порівняльного правознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2022_293_Гурін В_В.pdf609.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.