Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57390
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Технології виробництва та використання палив, змащувальних матеріалів, спеціальних рідин для автомобільної, авіаційної та ракетної техніки"
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "Technologies of production and use of fuels, lubricants, special fluids for automotive, aviation and rocket technology"
Authors: Єфименко, Валерій Володимирович
Yefymenko, Valerii Volodymyrovych
Keywords: хімічні технології
chemical technology
технології виробництва
production technologies
використання палив
fuel use
паливно-мастильні матеріали
fuel and lubricants
змащувальні матеріали
lubricating materials
технічні рідини
technical fluids
авіаційна техніка
aviation equipment
ракетна техніка
rocketry
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують нафтохімічний профіль підготовки здобувачів вищої освіти в області хімічної технології палива та вуглецевих матеріалів. Метою викладання навчальної дисципліни «Технології виробництва та використання палив, змащувальних матеріалів, спеціальних рідин для автомобільної, авіаційної та ракетної техніки» є формування фундаментального світогляду фахівця в галузі палива та вуглецевих матеріалів, вивчення теорії і практики раціонального використання палив, змащувальних матеріалів, технічних рідин.
This educational discipline is the theoretical basis of the set of knowledge and skills that form the petrochemical profile of training students of higher education in the field of chemical technology of fuels and carbon materials. The purpose of teaching the educational discipline "Technology of the production and use of fuels, lubricating materials, special fluids for automotive, aviation and rocket technology" is the formation of a fundamental outlook of a specialist in the field of fuel and carbon materials, the study of the theory and practice of the rational use of fuels, lubricating materials, and technical fluids.
Description: Навчально-методичний комплекс кафедри хімії і хімічної технології
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57390
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зміст_ТВ та ВП, ЗМ, СР для А, А та РТ.pdfЗміст256.28 kBAdobe PDFView/Open
02_ТВ та ВП, ЗМ, СР для А, А та РТ _КЛ.pdfПлан лекцій333.8 kBAdobe PDFView/Open
03_ ТВ та ВП, ЗМ, СР для А, А та РТ _ЛП..pdfЛабораторний практикум1.12 MBAdobe PDFView/Open
04_ТВ та ВП, ЗМ, СР для А, А та РТ _ СР.pdfСамостійна робота191.16 kBAdobe PDFView/Open
05_ТВ та ВП, ЗМ, СР для А, А та РТ _ МКР.pdfМодульні контрольні роботи214.17 kBAdobe PDFView/Open
06_ТВ та ВП, ЗМ, СР для А, А та РТ _ ДЗ.pdfДомашні завдання192.23 kBAdobe PDFView/Open
01_ТВтаВПЗМСРдляААтаРТ _РП.pdfРобоча програма947.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.