Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57410
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧумак, Віталій Лукич-
dc.contributor.authorChumak, Vitalij Lukych-
dc.date.accessioned2023-01-04T14:03:22Z-
dc.date.available2023-01-04T14:03:22Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57410-
dc.descriptionНавчально-методичний комплекс кафедри хімії і хімічної технологіїuk_UA
dc.description.abstractДана дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують галузевий профіль фахівця в області хімічних технологій та інженерії. Метою викладання дисципліни є вивчення теоретичних основ загальної хімічної технології, зокрема, хімічних, фізико-хімічних та теплових процесів, що відбуваються при проведені хіміко-технологічних процесів отримання продуктів хімічної промисловості. Під час вивчення дисципліни студенти отримають знання з основ загальної хімічної технології, а також процесів, що відбуваються в хімічних реакторах шарах, отримають навички самостійного виконання експериментальних робіт і узагальнення результатів досліджень.uk_UA
dc.description.abstractThis discipline is the theoretical and practical basis of the totality knowledge and skills that form the industry profile of a specialist in the chemical field technologies and engineering. The purpose of teaching the discipline is to study the theoretical foundations of general chemical technology, in particular, chemical, physical-chemical and thermal processes occurring during chemical and technological processes obtaining products of the chemical industry. While studying the discipline students will gain knowledge of the basics of general chemical technology, as well as processes taking place in chemical reactors layers will get skills independent performance of experimental work and generalization of results of research.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectхімічна технологіяuk_UA
dc.subjectchemical technologyuk_UA
dc.subjectхіміко-технологічний процесuk_UA
dc.subjectchemical and technological processuk_UA
dc.subjectхіміко-технологічна системаuk_UA
dc.subjectchemical and technological systemuk_UA
dc.subjectкласифікація хіміко-технологічних системuk_UA
dc.subjectclassification of chemical and technological systemsuk_UA
dc.subjectматематична модельuk_UA
dc.subjectmathematical modeluk_UA
dc.subjectтермодинаміка хіміко-технологічних процесівuk_UA
dc.subjectthermodynamics of chemical and technological processesuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс дисципліни "Загальна хімічна технологія"uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodological complex of the discipline "General chemical technology"uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зміст_НМК_ЗХТ.pdfЗміст304.41 kBAdobe PDFView/Open
02_ЗХТ_КЛ.pdfКонспект лекцій580.24 kBAdobe PDFView/Open
03_ЗХТ_КР.pdfКурсова робота178.05 kBAdobe PDFView/Open
04_ЗХТ_ЛР.pdfЛабораторні роботи388.47 kBAdobe PDFView/Open
05_ЗХТ_ДЗ-СТ.pdfДомашнє завдання196.19 kBAdobe PDFView/Open
06_ЗХТ_ДЗ-З.pdfМетодичні рекомендації до виконання домашнього завдання929.04 kBAdobe PDFView/Open
07_ЗХТ_МК.pdfМКР346.39 kBAdobe PDFView/Open
08_ЗХТ_ПИТ.pdfПитання до екзамену285.71 kBAdobe PDFView/Open
09_ЗХТ_ЕКЗ.pdfЗразок екзаменаційного білету144.15 kBAdobe PDFView/Open
ОК24_01_ЗХТ_РП_2022.pdfРобоча програма1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.