Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57520
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Основи біохімії"
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "Fundamentals of Biochemistry"
Authors: Кустовська, Антоніна Дмитрівна
Kustovska, Antonina Dmytrivna
Keywords: біохімія
вiochemistry
біоорганічна хімія
bioorganic chemistry
органічні речовини
organic substances
біомолекули
biomolecules
метаболізм ферменти
metabolism enzymes
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують галузевий профіль фахівця в області хімічної та біоінженерії. Метою викладання дисципліни є вивчення теоретичних основ біохімії, як однієї з фундаментальних природничих наук, знання яких необхідні для творчої діяльності спеціаліста. Під час вивчення дисципліни студенти отримають знання про фізико-хімічні процеси, які відбуваються в природі та використовуються в хімічній та біотехнології, зможуть використати одержані знання, а також навички самостійного виконання експериментів та узагальнення спостережень у майбутній професійній діяльності.
This discipline is the theoretical basis of the set of knowledge and skills that form the industry profile of a specialist in the field of chemical and bioengineering. The purpose of teaching the discipline is to study of the theoretical foundations of biochemistry, as one of the fundamental natural sciences, the knowledge of which is necessary for the creative activity of a specialist. While studying of the discipline, students will gain knowledge about physico-chemical processes that occur in nature and are used in chemical and biotechnology, will be able to use the acquired knowledge, as well as the skills of independent performance of experiments and generalization of observations in future professional activities.
Description: Навчально-методичний комплекс кафедри хімії і хімічної технології
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57520
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зміст_НМК_ОБ.pdfЗміст344.86 kBAdobe PDFView/Open
01_ОБ_РП.pdfРобоча програма656.19 kBAdobe PDFView/Open
02_ОБ _КЛ.pdfКонспект лекцій189.94 kBAdobe PDFView/Open
03_ОБ_ЛР.pdfЛабораторні роботи219.08 kBAdobe PDFView/Open
04_ ОБ _ДЗ.pdfДомашнє завдання160.38 kBAdobe PDFView/Open
05_ ОБ _МК.pdfПерелік питань до МКР140.96 kBAdobe PDFView/Open
06_ ОБ _КПЕ.pdfПерелік питань до диференційованого заліку146.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.