Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57531
Title: Адсорбційне очищення стічних вод нафтохімічних підприємств
Other Titles: Adsorption treatment of wastewater of petrochemical enterprises
Authors: Сус, Іван Сергійович
Sus, Ivan Serhiyovych
Keywords: адсорбція
adsorption
очищення
cleaning
стічна вода
waste water
дипломна робота
graduate work
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В роботі пропонується адсорбувати частину забруднювачів (таких як метанол) із стічної води, для подальшого їх використання. Адсорбцію вже використовують для знешкодження стічних вод від фенолів, гербіцидів, пестицидів, ароматичних нітросполук, барвників та ін. Перевагою методу є висока ефективність, можливість очищення стічних вод які містять декілька речовин, а також рекуперації цих речовин.
The paper proposes to adsorb part of the pollutants (such as methanol) from wastewater for their further use. Adsorption is already used to detoxify wastewater from phenols, herbicides, pesticides, aromatic nitro compounds, dyes, etc. The advantage of the method is high efficiency, the possibility of cleaning wastewater containing several substances, as well as the recovery of these substances.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: доцент, к.т.н., Трофімов Ігор Леонідович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57531
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1АП_Б_СУС IВАН СЕРГIЙОВИЧ.pdf666.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.