Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57532
Title: Використання селективних розчинників в процесах виробництва і регенерації олив
Other Titles: Use of selective solvents in the processes of oil production and regeneration
Authors: Макаров, Артьом Сергійович
Makarov, Artyom Serhiyovych
Keywords: мастильні матеріали
lubricants
селективна очистка
selective cleaning
регенерація олив
regeneration of olives
дипломна робота
graduate work
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У роботі розглянуто використання селективних розчинників в процесах очищення та регенерації мінеральних олив. Розглянуто технології селективної очистки фенолом, фурфуролом, N-метилпіролідоном, очистку парними розчинниками, процеси деасфальтизації та депарафінізації. За допомогою селективних розчинників з нафтової сировини можуть бути вилучені такі небажані компоненти, як ненасичені вуглеводні, сірко- та нітрогенвмісні сполуки, поліциклічні ароматичні та нафтено-ароматичні вуглеводні з короткими бічними ланцюгами, а також смолисті речовини.
The paper considers the use of selective solvents in the processes of purification and regeneration of mineral oils. Technologies of selective cleaning with phenol, furfural, N-methylpyrrolidone, cleaning with steam solvents, deasphalting and dewaxing processes are considered. With the help of selective solvents, such undesirable components as unsaturated hydrocarbons, sulfur- and nitrogen-containing compounds, polycyclic aromatic and naphthenic-aromatic hydrocarbons with short side chains, as well as resinous substances can be removed from petroleum raw materials.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: доцент, к.х.н., Косенко Олена Іванівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57532
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1АП_Б_МАКАРОВ АРТЬОМ СЕРГIЙОВИЧ.pdf986.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.