Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57604
Title: Використання рослинних олій у виробництві мастильних матеріалів
Other Titles: The use of vegetable oils in the production of lubricants materials
Authors: Онищенко, Павло Олександрович
Onishchenko, Pavlo Oleksandrovich
Keywords: біопаливо
biofuel
поверхнево-активні речовини
surfactants
мастильні матеріали
lubricants
дипломна робота
graduate work
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У роботі розв’язано задачу з отримання паливно-мастильних матеріалів на основі рослинних олій. Є теоретичне обґрунтування можливості застосування азотовмісних присадок на основі олій, також у роботі зазначено підтвердження цієї можливості. Було застосовано хімічну взаємодію олійної сировини з етилендіаміном. Це дозволило показати можливість збільшення захисних властивостей отриманих сечовинних мастил.
The work solves the problem of obtaining fuels and lubricants based on vegetable oils. There is a theoretical justification for the possibility of using nitrogen-containing additives based on oils, and the paper also confirms this possibility. The chemical interaction of oil was applied raw materials with ethylenediamine. This made it possible to show the possibility of increasing the protective properties of the obtained urea lubricants.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: доцент, к.т.н., Трофімов Ігор Леонідович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57604
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ХП_М_Онищенко Павло Олександрович.pdfкваліфікаційна робота1.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.