Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57666
Title: Акредитація та метрологічне забезпечення вимірювальних та випробувальних лабораторій
Authors: Шевченко, Ігор
Keywords: акредитації
випробувальна лабораторія
метрологічне забезпечення
вимірювальна лабораторія
дипломна робота
вимогами до засобів вимірювальної техніки лабораторій
Issue Date: 23-Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Шевченко І. Акредитація та метрологічне забезпечення вимірювальних та випробувальних лабораторій - Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 103 с.
Abstract: У другій половині двадцятого століття світ вступив у період переоцінки цінностей, коли кількість виробленої продукції поступилася місцем її якості. Багато в чому це обумовлено як недоліком природних ресурсів та загрозою екологічної катастрофи, так і використанням більш досконалих технологій та ефективніших систем управління виробництвом, які дозволяють виробляти продукцію стабільно високої якості. У всьому світі якість продукції перетворилася на основний важіль економічного розвитку підприємств. Під якістю продукції відповідно до ДСТУ ISO 9000:2015 розуміється ступінь, з якою сукупність власних характеристик виконує вимоги на продукцію. Показники якості продукції – це кількісні характеристики однієї або кількох властивостей продукції, що входять до її якості відповідно до нормативного документа, що розглядається стосовно певних умов її створення та експлуатації чи споживання. Контроль якості продукції передбачає вирішення цілої низки організаційних та методичних проблем. У сучасних умовах якість продукції має подвійний зміст: як споживчу властивість та як відповідність вимогам нормативних документів. Інформація про виконання другої умови проводиться в результаті випробувань характеристик продукції в аналітичних лабораторіях, якість роботи яких визначається оперативністю, повнотою та достовірністю інформації про результати кількісного аналізу. Вимірювальні процедури є невід'ємною частиною будь-якого кількісного аналізу, що включає специфічні етапи та прийоми. У загальному випадку аналіз – це багатоетапна процедура, і нехтування будь-якою операцією з погляду її впливу на досягнення достовірних результатів може призвести до суттєвих похибок, що ставить під сумнів отримані дані. Така специфіка кількісного аналізу призвела до підвищеної уваги вирішення організаційних проблем, спрямованих на забезпечення необхідної точності цього вимірювального процесу. У ряді необхідних організаційних заходів слід виділити використання єдиної термінології та нормативної бази, своєчасне та обов'язкове проведення метрологічної атестації методик аналізу та контроль виконання вимірювань. Основні труднощі метрологічного забезпечення аналізу – це необхідність охопити надзвичайне різноманіття існуючих методів та засобів вимірювань, які ускладнюють вироблення загальних методичних рекомендацій, що сприяють усуненню та виключенню негативних наслідків недостовірних результатів вимірювань. До того ж проводиться активна гармонізація нормативно-технічної документації на відповідність до міжнародних стандартів, впровадження якої, у свою чергу, призводить до збільшення обсягу інформації, що обробляється.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: к.т.н., доцент Володимир Мельник
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57666
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів, стандартизації та сертифікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дипломна робота Шевченко Ігор.pdfДипломна робота1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.