Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57685
Title: The main determinants of the european integration processes of the transport industry
Other Titles: Основні детермінанти євроінтеграційних процесів транспортної галузі
Authors: Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Миколаївна
Keywords: european integration
європейська інтеграція
transport
транспорт
transport services
транспортні послуги
transport industry
транспортна галузь
transport market
транспортний ринок
european integration processes
євроінтеграційні процеси
Issue Date: 28-Oct-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Kyrylenko О. The main determinants of the european integration processes of the transport industry // Сучасні проблеми менеджменту: Матеріали XVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції - м. Київ, 28 жовтня 2022 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2022. С. 12-14.
Abstract: The current stage of development of the global economic space is characterized by an increase in the level of mutual integration of its main entities. For Ukraine one of the key priorities in the context of the expansion of foreign economic activity is deepen cooperation with the European Union. European integration is a systemic complex process that covers all directions of possible interaction not only directly in the economic, but also in political, legal, socio-cultural, infrastructural and other spheres. The signing of the Association Agreement between Ukraine and the EU significantly optimizes the possible directions of development of relations between the participants, but requires Ukraine to implement a number of measures related to the adaptation of the economic and legal basis of the functioning of certain industries to EU standards. This applies, in particular, to the transport industry
Сучасний етап розвитку глобального економічного простору характеризується підвищенням рівня взаємної інтеграції його основних суб’єктів. Для України одним із ключових пріоритетів у контексті розширення зовнішньоекономічної діяльності є поглиблення співпраці з Європейським Союзом. Європейська інтеграція – це системний комплексний процес, який охоплює всі напрямки можливої взаємодії не лише безпосередньо в економічній, а й у політичній, правовій, соціокультурній, інфраструктурній та інших сферах. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС суттєво оптимізує можливі напрями розвитку відносин між учасниками, але вимагає від України виконання низки заходів щодо адаптації економічної та правової основи функціонування окремих галузей до стандарти ЄС. Зокрема, це стосується транспортної галузі
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57685
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збiрник_18_МНПК_2022_12-14.pdfтези615.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.