Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57833
Title: Мінімізація кредитного ризику та підвищення якості кредитного портфелю
Authors: Рибак, Олена Миколаївна
Бірюк, Вікторія Сергіївна
Keywords: кредитування
кредитний ризик
портфель банку
Національний банк України
системно важливі банки
Issue Date: 24-Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Рибак О.М., Бірюк В.С. Мінімізація кредитного ризику та підвищення якості кредитного портфелю// Матеріали XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінанси, облік та оподаткування: теорія і практика ». – К.: НАУ, 2022. – С.84-87.
Abstract: Авторами досліджено підходи та напрямки щодо мінімізації кредитних ризиків, проаналізовано показники нормативів кредитних ризиків українських банків визначено зміни у нормативно-правових актах щодо окремих підходів до оцінки банками кредитних ризиків. Запропоновано заходи з метою підтримки якості кредитних портфелів депозитних корпорацій.
Description: 1. Гаврилко Т.О., Науменко В.С. Банківське кредитування в Україні: стан і перспективи розвитку. Причорноморські економічні студії - 2018. - Вип. 31. - С. 152-156. 2. Змінено окремі підходи до оцінки банками кредитного ризику | НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zmineno-okremi-pidhodi-do-otsinkibankami-kreditnogo-riziku (дата звернення: 02.11.2022) 3. Національний Банк України. URL: https://bank.gov.ua/ (дата звернення: 02.11.2022) 4. Рибак О. М., Мельничук О. П. Підвищення рівня фінансової безпеки банківської системи України. Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення: Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 2021 р. Т. 2. – С. 259-260. 5. Рябчикова Д.А., Марина А.С. Сучасні методи мінімізації кредитного ризику в роботі комерційних банків. Економіка та управління: сучасний стан та перспективи розвитку. Матер. IV Міжн. наук.-практ. конференції фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців. – Одеса: ОДАБА. ‒ 2018. – С. 364-366. 6. Соловей Н.В., Скрипниченко І.О. Проблеми якісної оцінки кредитного портфелю комерційного банку. Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки (галузевий та територіальний аспекти). Монографія . – Дніпро: «Пороги» - 2021. – С. 415- 423. 7. Шафар М.В., Пальчевич Г.Т. Причини виникнення та методи мінімізації кредитного ризику банку. Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери. Матер. ІІІ Міжн. наук.-практ. інтернет-конференції, м. Кропивницький. – К.: «Ексклюзив-Систем», 2020. – С. 143-145.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57833
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84 Рибак., Бірюк.pdfТези2.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.