Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57874
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTsoba, Artur-
dc.contributor.authorЦьоба, Артур Олександрович-
dc.date.accessioned2023-02-07T11:39:47Z-
dc.date.available2023-02-07T11:39:47Z-
dc.date.issued2022-11-23-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57874-
dc.descriptionРобота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: д.т.н., професор, зав. кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Синєглазов Віктор Михайловичuk_UA
dc.description.abstractRecently, unmanned aviation has been rapidly developing. The development of unmanned aerial systems based on unmanned aerial vehicles is currently carried out by almost all industrialized countries of the world. Until recently, UAVs had a military purpose, now the use of UAVs is effective both in military and civilian tasks, for example, in combating the consequences of emergencies, natural disasters, agricultural applications, reconnaissance and aerial photography. The impetus for the development of unmanned aviation worldwide was the need for light, relatively cheap aircraft with high maneuverability characteristics and capable of performing a wide range of tasks. Unmanned aerial vehicles are successfully used in military operations around the world, and at the same time they successfully perform civilian tasks. Today, most of the existing unmanned aerial vehicles are piloted manually, using remote controls operating on radio channels. When manually piloting Unmanned aerial vehicles, there are difficulties associated with pilot training, insufficient operating range, and weather restrictions. UAV control is the task of a well-trained professional. For example, in the U.S. Army, UAV operators become active duty Air Force pilots after a year of preparation and training. In many aspects, it is more difficult than piloting an aircraft and, as is known, most accidents of unmanned aircraft are due to pilot-operator errors and mechanical failures. According to the official data provided for 2012, 70 unmanned aircraft crashed in the US Air Force.uk_UA
dc.description.abstractОстаннім часом стрімко розвивається безпілотна авіація. Розробкою безпілотних авіаційних систем на базі безпілотних літальних апаратів в даний час займаються практично всі промислово розвинені країни світу. До недавнього часу БПЛА мали військове призначення, зараз використання БПЛА ефективно як в військові та цивільні завдання, наприклад, у боротьбі з наслідками надзвичайних ситуацій, стихійних лих, застосування в сільському господарстві, розвідка та аерофотозйомка. Поштовхом до розвитку безпілотної авіації в усьому світі стала потреба в легких, відносно дешевих літальних апаратах з високими маневреними характеристиками, здатних виконувати широкий спектр завдань. Безпілотні літальні апарати успішно використовуються у військових діях по всьому світу, і в той же час вони успішно виконують цивільні завдання. Сьогодні більшість існуючих безпілотних літальних апаратів управляються вручну, за допомогою пультів дистанційного керування, що працюють по радіоканалах. При ручному пілотуванні безпілотних літальних апаратів виникають труднощі, пов’язані з підготовкою пілотів, недостатньою дальністю польоту та погодними обмеженнями. Керування БПЛА – це завдання добре підготовленого професіонала. Наприклад, в армії США оператори БПЛА стають активними пілотами ВПС після року підготовки та навчання. У багатьох аспектах це складніше, ніж пілотування літака, і, як відомо, більшість аварій безпілотних літальних апаратів відбувається через помилки пілота-оператора та механічні несправності. За офіційними даними, наданими за 2012 рік, у ВПС США розбилося 70 безпілотних літаків.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherNational Aviation Universityuk_UA
dc.subjectmaster’s thesisuk_UA
dc.subjectground control stationuk_UA
dc.subjectdata exchange protocoluk_UA
dc.subjectcontrol systemuk_UA
dc.subjectunmanned aircraftuk_UA
dc.subjectcontrol lineuk_UA
dc.subjectprotection lineuk_UA
dc.subjectuser interfaceuk_UA
dc.subjectкваліфікаційна роботаuk_UA
dc.subjectназемна станція управлінняuk_UA
dc.subjectпротокол обміну данихuk_UA
dc.subjectсистема керуванняuk_UA
dc.subjectбеспілотний літальний апаратuk_UA
dc.subjectлінія управлінняuk_UA
dc.subjectлінія захистуuk_UA
dc.subjectінтерфейс користувачаuk_UA
dc.titleControl and monitoring system of an unmanned aerial vehicle. Monitoring subsystem (complex)uk_UA
dc.title.alternativeСистема управління та моніторингу безпілотного літального апарату. Підсистема моніторингу (компл.)uk_UA
dc.typeLearning Objectuk_UA
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пояснювальна Записка Цьоба Артур.pdfКваліфікаційна робота з пояснювальною запискою3.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.