Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57899
Title: Вища математика. Інтегральнельне числення функцій однієї змінної: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів технічних та економічних спеціальностей
Other Titles: Higher mathematics. Integral calculation of functions of one variable: methodical recommendations for independent work for students of technical and economic specialties
Authors: Ластівка, Іван Олексійович
Lastivka, Ivan
Петрусенко, Валентина Павлівна
Petrusenko, Valentyna
Горідько, Руслана Володимирівна
Horidko, Ruslana
Keywords: вища математика
невизначений інтеграл
визначений інтеграл
невласні інтеграли
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Вища математика. Інтегральнельне числення функцій однієї змінної: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів технічних та економічних спеціальностей
Abstract: Мета вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» – опанування студентами основних математичних понять і методів, необхідних для застосування теоретичного матеріалу під час моделювання і розв’язування прикладних задач.
Description: Мета виконання самостійної роботи – поглиблення, узагальнення та закріплення теоретичних знань і практичних умінь студентів з дисципліни «Вища математика» шляхом вироблення вміння самостійної роботи з навчальною літературою.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57899
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мет. рек. Інтег. числ..pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.