Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58109
Title: Навчально методичний комплекс дисципліни «Фахова іноземна мова» (спец. 153, 171; ОС Бакалавр )
Other Titles: Educational and methodological complex of discipline “Professional Foreign Language” (Speciality: 153, 171 Bachelor )
Authors: Немлій, Людмила Сергіївна
Nemlii, Liudmyla
Keywords: побутові прилади
електричний струм
проектування
маркування
конденсатор
home appliances
electric current
designing
marking
capacitor
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Фахова іноземна мова» є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузях автоматизації та приладобудування, електроніки та телекомунікації. Метою викладання дисципліни є набуття студентами навичок іншомовної комунікації в ситуаціях професійної діяльності під час виконання службових обов’язків, самостійної роботи з англомовними текстами, усного спілкування для зрозумілого і точного викладення власних думок, вирішення можливих проблемних ситуацій; ознайомлення з новітніми досягненнями науки та техніки в галузі електроніки, автоматики та приладобудування.
The subject "Professional Foreign Language" is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the fields of Electronics and Telecommunications. The purpose of teaching the subject is to acquire foreign language communication skills in a separate field of professional activity; to improve verbal communication and problem-solving skills; to study the specialized aviation terminology; to get acquainted with the latest achievements of science and technology in the field of air transportation infrastructure.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58109
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри авіаційної англійскої мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00_ФІМ-1_НМК_153-171-21_1 к.pdfНМК641.71 kBAdobe PDFView/Open
01_ФІМ-1_Силабус_171-21_1к.pdfСилабус302.3 kBAdobe PDFView/Open
02_ФІМ_РП-НБ-2-171-1-2-3-21.pdfРобоча програма514.25 kBAdobe PDFView/Open
02_СTP_ Pr-English-171 21.pdfРобоча програма (англійською мовою)425.99 kBAdobe PDFView/Open
03_ ФІМ-1_ ППЗ _153-21_1к-171-21_1к.pdfПлан практичних занять379.66 kBAdobe PDFView/Open
04_ ФІМ-1_МКР_153-171-21_1 к.pdfМодульна контрольна робота (зразок)295.16 kBAdobe PDFView/Open
05_ ФІМ-1_CКР_153-171-21_1 к.pdfСеместрова контрольна робота (зразок)273.35 kBAdobe PDFView/Open
06_ФІМ-1-ЕБ_153_171_21_1.pdfЕкзаменаційниій білет (зразок)232.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.