Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58111
Title: Навчально методичний комплекс дисципліни «Фахова іноземна мова» (спец. 173; ОС Бакалавр )
Other Titles: Educational and methodological complex of discipline “Professional Foreign Language” (Speciality: 173 Bachelor )
Authors: Скіпальська, Олена Миколаївна
Skipalska, Olena
Keywords: частини літака
гелікоптер
типи двигунів літака
технічне обслуговування
авіоніка
системи
parts of aircraft
helicopter
types of engine
aircraft maintenance
avionics
systems
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Фахова іноземна мова» є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузях галузі електроніки та телекомунікацій. Метою викладання дисципліни є набуття студентами навичок іншомовної комунікації в ситуаціях професійної діяльності під час виконання службових обов’язків, самостійної роботи з англомовними текстами, усного спілкування для зрозумілого і точного викладення власних думок, вирішення можливих проблемних ситуацій; ознайомлення з новітніми досягненнями науки та техніки в галузі електроніки та телекомунікацій.
The subject “Professional Foreign Language” is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of Electronics and Radio Engineering. The purpose of teaching the subject is to acquire English language communication skills in a separate field of professional activity; to improve verbal communication and problem-solving skills; to study the specialized aviation terminology; to get acquainted with the latest achievements of science and technology in the field of Electronics and Radio Engineering.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58111
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри авіаційної англійскої мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00_ФІМ_НМК_173_1к.pdfТитульні сторінки навчально-методичного комплексу639.29 kBAdobe PDFView/Open
01_ФІМ_Силабус_173_1к.pdfСилабус305.41 kBAdobe PDFView/Open
02_ ФІМ_РП_173_1 к.pdfРобоча програма527.7 kBAdobe PDFView/Open
02_СTP_ Pr-Foreign_Lang-173-21.pdfРобоча програма (англійською мовою)447.9 kBAdobe PDFView/Open
03_ ФІМ_ ППЗ _173_1к.pdfПлан практичних занять254.02 kBAdobe PDFView/Open
04_ФІМ-1_МКР_173_1к.pdfМодульна контрольна робота (зразок)421.5 kBAdobe PDFView/Open
05_ ФІМ-1_CКР_173_1 к.pdfСеместрова контрольна робота (зразок)210.78 kBAdobe PDFView/Open
06_ФІМ-1-ЕБ_173_1.pdfЕкзаменаційниій білет (зразок)374.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.