Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58115
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Фахова іноземна мова» (спец. 172; ОС Бакалавр)
Other Titles: Educational and methodological complex of discipline “Professional foreign language” (Speciality: 172 Bachelor )
Authors: Скіпальська, Олена Миколаївна
Skipalska, Olena
Keywords: частини літака
гелікоптер
типи двигунів літака
приймач
інформаційні технології
телекомунікаційні системи
parts of aircraft
helicopter
types of engine
receiver
informational technologies
telecommunication
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Фахова іноземна мова» є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузях галузі автоматизації та приладобудування, електроніки та телекомунікації. Метою викладання дисципліни є набуття студентами навичок іншомовної комунікації в ситуаціях професійної діяльності під час виконання службових обов’язків, самостійної роботи з англомовними текстами, усного спілкування для зрозумілого і точного викладення власних думок, вирішення можливих проблемних ситуацій; ознайомлення з новітніми досягненнями науки та техніки в галузі електроніки, телекомунікації та приладобудування.
The subject “Professional English” is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of Electronics and Telecommunications. The purpose of teaching the subject is to acquire English language communication skills in a separate field of professional activity; to improve verbal communication and problem-solving skills; to study the specialized aviation terminology; to get acquainted with the latest achievements of science and technology in the field of Electronics and Telecommunications.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58115
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри авіаційної англійскої мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_ФІМ_Силабус_172_1к.pdfСилабус298.69 kBAdobe PDFView/Open
04_ ФІМ-1_МКР_172_1 к.pdfМодульна контрольна робота (зразок)293.05 kBAdobe PDFView/Open
05_ ФІМ-1_CКР_172_1 к.pdfСеместрова контрольна робота (зразок)212.75 kBAdobe PDFView/Open
06_ФІМ-1-ЕБ_172_1.pdfЕкзаменаційний білет (зразок)238.59 kBAdobe PDFView/Open
02_ФІМ_РП -НБ-2-172-1-2-21 .pdfРобоча програма516.26 kBAdobe PDFView/Open
03_ ФІМ_ ППЗ _172_1к.pdfПлан практичних занять248.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.