Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58137
Title: Навчально методичний комплекс дисципліни «Фахова іноземна мова» (спец. 272; ОС Бакалавр )
Other Titles: Educational and methodological complex of discipline “Professional foreign language” (Speciality: 272 Bachelor )
Authors: Васюкович, Оксана Миколаївна
Vasiukovych, Oksana
Keywords: проблеми комунікації
здоров’я
розгерметизація
викрадення літака
проблеми з паливом
відмова двигуна
communication problems
health
decompression
hijacking
fuel problems
fuel failure
missed approach
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна Фахова іноземна мова є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузях авіаційного транспорту та транспортної інфраструктури. Метою викладання дисципліни є набуття студентами навичок іншомовної комунікації в ситуаціях професійної діяльності під час виконання службових обов’язків; усного спілкування для зрозумілого викладення власних думок; вирішення можливих проблемних ситуацій; вивчення спеціалізованої авіаційної термінології; ознайомлення з новітніми досягненнями науки та техніки в галузі авіаційного транспорту та транспортної інфраструктури.
The subject “Professional foreign language” is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of Air Transport and transport infrastructure. The purpose of teaching the subject is to acquire English language communication skills in a separate field of professional activity; to improve verbal communication and problem-solving skills; to study the specialized aviation terminology; to get acquainted with the latest achievements of science and technology in the field of air transportation infrastructure.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58137
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри авіаційної англійскої мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00_ФІМ_НМК_272_2-3 к.pdfТитульні сторінки навчально-методичного комплексу638.73 kBAdobe PDFView/Open
04_ ФІМ_МКР_272_2-3к.pdfМодульна контрольна робота (зразок)233.26 kBAdobe PDFView/Open
05_ ФІМ_СКР_272_2-3 к.pdfСеместрова контрольна робота (зразок)230.36 kBAdobe PDFView/Open
06_ ФІМ_ЕБ_272_2-3 к.pdfЕкзаменаційниій білет (зразок)433.62 kBAdobe PDFView/Open
02_ ФІМ_РП_272_2-3к_АКФ.pdfРобоча програма453.22 kBAdobe PDFView/Open
01_ФІМ_Силабус_272_2-3к..pdf363.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.