Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58294
Title: Навчально методичний комплекс дисципліни «Авіаційна англійська мова (частина 2)» (спец. 275.4; ОС Бакалавр )
Other Titles: Educational and methodological complex of discipline “Aviation English (part 2)” (Speciality: 275.4 Bachelor )
Authors: Немлій, Людмила Сергіївна
Nemlii, Liudmyla
Keywords: бортпровідник
авіаційна англійська мова
комунікація
обслуговування пасажирів
здоров’я
перша медична допомога
скарги
flight attendant
aviation english
communication
passenger service
health
first aid
complaints
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна Авіаційна англійська мова (частина 2) є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузях авіаційного транспорту та транспортної інфраструктури. Метою викладання дисципліни є набуття студентами навичок іншомовної комунікації в ситуаціях професійної діяльності під час виконання службових обов’язків; усного спілкування для зрозумілого викладення власних думок; вирішення можливих проблемних ситуацій; вивчення спеціалізованої авіаційної термінології; ознайомлення з новітніми досягненнями науки та техніки в галузі авіаційного транспорту та транспортної інфраструктури.
The subject “Aviation English (part 2)” is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of Air Transport and transport infrastructure. The purpose of teaching the subject is to acquire English language communication skills in a separate field of professional activity; to improve verbal communication and problem-solving skills; to study the specialized aviation terminology; to get acquainted with the latest achievements of science and technology in the field of air transportation infrastructure
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58294
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри авіаційної англійскої мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00_ААМ-ч2_НМК_275.4_2 к.pdfТитульні сторінки навчально-методичного комплексу636.83 kBAdobe PDFView/Open
01_ААМ-ч2_Силабус_275.4_2 к. .pdfСилабус317.88 kBAdobe PDFView/Open
02_ААМ-2_РП_272_4к.pdfРобоча програма456.63 kBAdobe PDFView/Open
03_ ААМ-ч2_ ППЗ _275.4_2к.pdfПлан практичних занять251.24 kBAdobe PDFView/Open
04_ ААМ-ч2_МКР_275.4_2 к.pdfМодульна контрольна робота (зразок)394.67 kBAdobe PDFView/Open
05_ ААМ-ч2_CКР_275.4_2 к.pdfСеместрова контрольна робота209.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.