Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58308
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» (спец. 151,153,171,172,173,272; ОС Магістр)
Other Titles: Educational and methodological complex of discipline “Business Foreign Language” (Speciality: 151,153,171,172,173,272)
Authors: Пазюра, Наталія Валентинівна
Pazyura, Nataliia
Keywords: компанія
керівництво
співбесіда
якість продукції
маркетинг
реклама
company
management
interview
product quality
marketing
advertising
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Ділова іноземна мова» визначається теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузях автоматизації та приладобудування. Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами навичками комунікації сучасною діловою англійською мовою з опорою на вже існуючу загальну мовну підготовку студента для зрозумілого викладення власних думок, ведення переговорів з бізнес партнерами та вирішення можливих проблемних ситуацій; вивчення спеціалізованої бізнес термінології, ознайомлення зі специфікою перекладу економічної літератури та банківської документації; формування навиків і умінь складання контрактів, ділових листів.
The discipline "Business Foreign Language" is determined by the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the fields of automation and instrument making. The purpose of teaching the discipline is to master students' communication skills in modern business English based on the existing general language training of the student to clearly express their own opinions, negotiate with business partners and solve possible problem situations; study of specialized business terminology, acquaintance with the specifics of translation of economic literature and banking documentation; formation of skills and abilities of drawing up contracts, business letters.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58308
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри авіаційної англійскої мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00_ДІМ_НМК_151,153,171,172,173,272_5к (2).pdfТитульні сторінки навчально-методичного комплексу643.07 kBAdobe PDFView/Open
01_ДІМ_Силабус_151,153,171,172,173,272_5к.pdfСилабус499.11 kBAdobe PDFView/Open
02_РM-ДІМ-151-1-2-21 (1).pdfРобоча програма462.96 kBAdobe PDFView/Open
02_CTP_M_BFL_151_1_2021 -.pdfРобоча програма (англійською мовою)408.62 kBAdobe PDFView/Open
02_РМ ДІМ-2-153-21 .pdfРобоча програма454.31 kBAdobe PDFView/Open
02_CTP_M_BFL_153_1_2021 -.pdfРобоча програма (англійською мовою)395.46 kBAdobe PDFView/Open
02_РM ДІМ-171-1-2-21 .pdfРобоча програма450.35 kBAdobe PDFView/Open
02_CTP_M_BFL_171_1_2021 -.pdfРобоча програма (англійською мовою)391.47 kBAdobe PDFView/Open
02_РM-ДІМ-172-1-2-3-21.pdfРобоча програма450.21 kBAdobe PDFView/Open
02_CTP_M_BFL_172__2021 -.pdfРобоча програма (англійською мовою)399.19 kBAdobe PDFView/Open
02_РM-ДІМ-173-1-2-21 .pdfРобоча програма439.02 kBAdobe PDFView/Open
02_CTP_M_BFL_173_1_2021 -.pdfРобоча програма (англійською мовою)393.47 kBAdobe PDFView/Open
02_РM ДІМ-272-1-2-21 (1).pdfРобоча програма388.46 kBAdobe PDFView/Open
02_CTP_M_BFL_272_2021 -.pdfРобоча програма (англійською мовою)395.49 kBAdobe PDFView/Open
03_ ДІМ_ ППЗ _151,153,171,172,173,272_5к (1).pdfПлан практичних занять251.99 kBAdobe PDFView/Open
04_ДІМ-1_МКР_151,153,171,172,173,272_5к.pdfМодульна контрольна робота (зразок)381.47 kBAdobe PDFView/Open
05_ ДІМ-1_CКР_151,153,171,172,173,272_5к.pdfСеместрова контрольна робота (зразок)200.93 kBAdobe PDFView/Open
06_ДІМ_ЕБ_151,153,171,172,173,272-5к.pdfЕкзаменаційниій білет (зразок)250.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.