Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58513
Title: Вища математика. Теорія ймовірностей. Випадкові події.
Authors: Ластівка, Іван Олексійович
Кудзіновська, Інна Павлівна
Кравченко, Вікторія Валеріївна
Keywords: теорія ймовірностей
вища математика
ймовірність
випадкові події
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Ластівка І.О., Кудзінов-ська І.П., Кравченко В. В. Вища математика. Теорія ймовірностей. Випадкові події. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти технічних та економічних спеціальностей.– К.: НАУ, 2020. – 48 с.
Abstract: Методичні рекомендації розроблено для вивчення розділу «Випадкові події», який є складовою частиною курсів «Вища математика» та «Теорія ймовірностей і математична статистика», що входять до програм підготовки студентів економічних та технічних спеціальностей. Методична праця складаються з шести тем, кожна з яких містить основні теоретичні відомості, приклади розв’язування типових задач, запитання для самоперевірки, завдання для самостійного виконання з відповідями та перелік рекомендованих літературних джерел.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58513
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020 ТЙ ЛАСТІВКА КУДЗИНОВСЬКА КРАвЧЕНКО 2.pdfметодичні рекомендації1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.