Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58572
Title: Influence of the factor resonance phenomenon at piloting an aircraft on flight safety
Other Titles: Вплив явища факторного резонансу при пілотуванні літака на безпеку польотів
Authors: Bernatska, Olena Volodymyrivna
Бернацька, Олена Володимирівна
Keywords: graduate work
дипломна робота
avionics
авіоніка
aircraft
літак
human factor
людський фактор
error
помилка
Issue Date: 12-Mar-2023
Publisher: National Aviation University
Abstract: Aviation is always associated with a certain risk, as well as any human activity. But in aviation, the risk that ended in failure is especially impressive, as it relates to the life and health of people. Therefore, in aviation, each incident is subject to analysis, and the flight services periodically publish reports on flight accidents with an analysis of the reasons, the correctness of the crew's actions and recommendations for their prevention. The legality of the flight is of paramount importance: the availability of a license, the absence of deviations from the requirements of the flight manual and other documents. There is no other way if we want to keep the process of flight activities in a legal manner, which will ensure flight safety in most cases.
Авіація завжди пов'язана з певним ризиком, як і будь-яка діяльність людини. Але в авіації, ризик, що закінчився невдачею, особливо вражає, оскільки це стосується життя і здоров'я людей. Тому в авіації кожен інцидент підлягає аналізу і польотних служб періодично публікувати звіти про авіакатастрофи з аналізом причин, в правильність дій екіпажу та рекомендації щодо їх запобігання. Основне значення має законність польоту: наявність ліцензії, на відсутність відхилень від вимог керівництва з льотної роботи та інших документів. там немає іншого шляху, якщо ми хочемо зберегти процес польотної діяльності в законний спосіб, який забезпечить безпеку польоту в більшості випадків.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник дипломної роботи: доцент кафедри авіоніки, Положевець Ганна Андріївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58572
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіоніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_2021_173_Бернацька О.В..pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.