Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58710
Title: Experimental investigation of wind energy plant with helicoidal rotor
Other Titles: Экспериментальное исследование ветроэнергетической установки с геликоидной турбиной
Authors: Sineglazov, Viktor
Синєглазов, Віктор Михайлович
Daskal, Evgen
Даскал, Євген Вікторович
Ziganshin, Anwar
Зіганшин, Анвар Абдуллович
Keywords: wind power
wind generator
Darrieus rotor
helicoidal rotor
вітроенергетика
вітрогенератор
ротор Дар’є
гелікоїдний ротор
Issue Date: 26-Dec-2019
Publisher: National Aviation University
Citation: Sineglazov V. M. Experimental investigation of wind energy plant with helicoidal rotor / V. M. Sineglazov, E. V. Daskal, A. A. Ziganshin // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2019. – No 4(62). – pp. 52–57
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№4(62)
Електроніка та системи управління;№4(62)
Abstract: The article is devoted to design and investigation of a helicoidal wind rotor in the wind tunnel, which is a modification of the Darrieus rotor – the most promising rotor type for vertical axis wind turbines. The graphs of power and rotation of the investigated wind generator depending on the incoming air flow speed are obtained. Investigation of the helicoidal rotor in a large wind tunnel has shown that the helicoidal rotor type has a high potential for use in vertical axis wind turbines. The high cut in speed of the incoming air flow is caused by the phenomenon of "sticking" of the axial generator with steel cores, as well as by the absence of an additional starting Savonius rotor, which could create the initial torque moment at rhe low speed of the incoming air flow.Iit is necessary to enlarge diameter of the generator and to reduce the air gap between the magnets and the stator to increase electric power.
Статтю присвячено розробці та дослідженню в аеродинамічній трубі гелікоїдного ротора, що є модифікацією ротора Дар’є – найбільш перспективного типу ротора вертикально-осьових вітрогенераторів. Отримані графіки потужності та обертів досліджуваного вітрогенератора в залежності від швидкості набігаючого повітряного потоку. Дослідження гелікоїного ротора у великій аеродинамічній трубі показує, що ротор геліклоїдного типу має великий потенціал для використання у вертикально осьових вітроустановках. Велику швидкість набігаючого потоку, за якої відбувається зрушення, викликано явищем залипання генератора зі сталевими сердечниками, а також відсутністю додаткового стартового ротора Савоніуса, який може створювати початковий пусковий момент за малих швидкостей набігаючого потоку. Для збільшення електричної потужності необхідно збільшити діаметр генератора і зменшити повітряний зазор між магнітами і статором.
Description: Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 9 від 27 листопада 2019 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58710
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.62.14384
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdfНаукова стаття2.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.