Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58833
Title: Automatic system of lighting control in residential buildings
Other Titles: Автоматизована система освітлення в житлових приміщеннях
Authors: Vasylenko, Mykola
Василенко, Микола Павлович
Saponiuk, Iryna
Сапонюк, Ірина Юріївна
Keywords: microcontroller
automatization
photosensors
illumination
automatic brightness control
мікроконтролер
автоматизація
фотосенсори
освітлення
резистивні драйвери
Issue Date: 24-Mar-2020
Publisher: National Aviation University
Citation: Vasylenko M. P. Automatic system of lighting control in residential buildings / M. P. Vasylenko, I. Yu. Saponiuk // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2020. – No 1(63). – pp. 58–63.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№1(63)
Електроніка та системи управління;№1(63)
Abstract: This work is devoted to the automation of residential buildings lighting systems. Analysis of existing lighting systems was held to find the ways of further improvement. A structure of proposed system was developed. All the elements of the experimental installation, including drivers, photosensors, lighting fixtures, microcontroller, were chosen. Algorithm of system operation was created and software for microcontroller was designed. Proposed algorithm allows to take into account the reflective properties of interior elements and to provide the higher quality of lighting.
Роботу присвячено автоматизації систем освітлення житлових будинків. Проведено аналіз існуючих систем освітлення з метою пошуку шляхів їх подальшого вдосконалення. Розроблено структуру запропонованої системи. Були обрані всі елементи експериментальної установки, включаючи драйвери, фотосенсори, освітлювальні прилади, мікроконтролер. Створено алгоритм роботи системи та розроблено програмне забезпечення для мікроконтролера. Запропонований алгоритм дозволяє враховувати світловідбиваючі властивості елементів інтер’єру та забезпечувати більш високу якість освітлення.
Description: Журнал входить до Переліку наукових видань Міністерства освіти і науки України, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт у галузі технічних наук категорії «Б» Рекомендовано до друку Вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 1 від 26 лютого 2020 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58833
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.63.14519
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdfНаукова стаття1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.