Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58836
Title: Intelegence diagnostic system of liver fibrosis stages
Other Titles: Інтелектуальна система діагностики стадій фіброзу печінки
Authors: Sineglazov, Victor
Синєглазов, Віктор Михайлович
Shevchenko, Maksim
Шевченко, Максим Валерійович
Keywords: intelligent system
stages of liver fibrosis
magnetic resonance imaging
convolution neural network
transfer learning algorithm
texture
fuzzy neural networks
інтелектуальна система
стадії фіброзу печінки
магнітно-резонансна томографія
згорткова нейронна мережа
алгоритм Transfer Learning
текстури
нечіткі нейронні мережі
Issue Date: 6-Jul-2020
Publisher: National Aviation University
Citation: Sineglazov V. M. Intelegence diagnostic system of liver fibrosis stages / V. M. Sineglazov, M. V. Shevchenko, A. T. Kot // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2020. – No 2(64). – pp. 32–40
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№2(64)
Електроніка та системи управління;№2(64)
Abstract: The necessity of constructing an intelligent system for diagnosing stages of liver fibrosis is determined, for which the values of the parameters characterizing the functioning of the liver are determined. Magnetic resonance imaging is considered as the main medical equipment used for diagnosis. A structural diagram of the diagnostic system is developed, which includes a tomogram processing subsystem and a decision-making subsystem. As a basic element of the tomogram processing subsystem, a convolutional neural network (Residual Network) is used, the training of which is carried out using the Transfer Learning algorithm. As the parameter that determine the stage of liver fibrosis, the image texture is used. The decision support subsystem is built on the basis of fuzzy neural networks. Examples of the system when determining the stages of fibrosis are given.
Визначено необхідність побудови інтелектуальної системи діагностики стадій фіброзу печінки, для яких визначені значення параметрів що характеризують роботу печінки. В якості основного медичного обладнання, яке використовується для діагностики, розглядається магнітно-резонансна томографія. Розроблено структурну схему системи діагностики, яка включає підсистему обробки томограм і підсистема прийняття рішення. В якості базового елементу підсистеми обробки томограм використовується згорткова нейронна мережа, навчання якої проводиться за допомогою алгоритму Transfer Learning. Як параметри, що визначають стадію фіброзу печінки використовується текстура зображення. Підсистема підтримки прийняття рішення будується на основі нечекіх нейронних мереж. Наведено приклади роботи системи при визначенні стадій фіброзу.
Description: Журнал входить до Переліку наукових видань Міністерства освіти і науки України, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт у галузі технічних наук категорії «Б» Рекомендовано до друку Вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 5 від 01 липня 2020 р). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58836
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.64.14853
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdfНаукова стаття1.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.