Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58837
Title: Comparison of time domain step counting method for pedestrian dead reckoning
Other Titles: Порівняння методів підрахунку кроків у часовій області для задачі числення шляху пішохода
Authors: Mukhina, Maryna
Мухіна, Марина Петрівна
Ilnytska, Svitlana
Ільницька, Світлана Іванівна
Lazarevsky, Oleksandr
Лазаревський, Олександр Андрійович
Keywords: pedestrian dead reckoning
autocorrelation function
thresholding
peaks detection
zero crossing
числення шляху пішохода
автокореляційна функція
встановлення порогових значень
виявлення піків
підрахунок переходів через нуль
Issue Date: 6-Jul-2020
Publisher: National Aviation University
Citation: Mukhina M. P. Comparison of time domain step counting method for pedestrian dead reckoning / M. P. Mukhina, S. I. Ilnytska, O. A. Lazarevskyi // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2020. – No 2(64). – pp. 41–46
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№2(64)
Електроніка та системи управління;№2(64)
Abstract: The problem of step counting has been considered for personal navigation while walking and using mobile sensors with low accuracy. Step counting has been realized by three main methods of processing the acceleration vector magnitude in time domain. The comparison of this methods has been done while processing the data from mobile phone sensors for different conditions and types of pedestrian/their motion patterns. In order to have representative statistics the walking trajectories have been selected long enough (at least 100 meters) except the method of normalized auto-correlation based step counting where short distances have been processed. The requirements to definite method of step counting have been formulated.
Задача підрахунку кроків розглянута для особистої навігації під час ходьби та використання мобільних датчиків із низькою точністю. Підрахунок кроків був реалізований трьома основними способами обробки модуля вектора прискорення у часовій області. Порівняння цих методів було здійснено під час обробки даних з датчиків мобільних телефонів для різних умов та типів руху пішоходів. Для того, щоб мати репрезентативну статистику, пішохідні траєкторії були вибрані досить протяжними (принаймні 100 метрів), за винятком методу нормованого підрахунку кроків, заснованого на автокореляції, де оброблені короткі відстані. Сформульовано вимоги до визначеного способу підрахунку кроків.
Description: Журнал входить до Переліку наукових видань Міністерства освіти і науки України, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт у галузі технічних наук категорії «Б» Рекомендовано до друку Вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 5 від 01 липня 2020 р). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58837
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.64.14854
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdfНаукова стаття1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.