Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59018
Title: Hybrid neural network optimization system based on ant algorithms
Other Titles: Система оптимізації гібридної нейронної мережі на основі мурашиного алгоритму
Authors: Sineglazov, Victor
Chumachenko, Olena
Omelchenko, Dmytro
Синєглазов, Віктор Михайлович
Чумаченко, Олена Іллівна
Омельченко, Дмитро Валерійович
Keywords: multi-criteria optimization
ant algorithm
neural network
Pareto-optimality
багатокритеріальна оптимізація
мурашиний алгоритм
нейронна мережа
Парето-оптимальність
Issue Date: 6-Jul-2020
Publisher: National Aviation University
Citation: Sineglazov V. M. Hybrid neural network optimization system based on ant algorithms / V. M. Sineglazov, O. I. Chumachenko, D. M. Omelchenko // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2020. – No 2(64). – pp. 61–67.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№2(64)
Abstract: The ant multi-criteria algorithm for feed forward neural networks training is proposed. It is used two criteria: the error of generalization and complexity. It is represented a review of neural network learning using swarm algorithms. As a result of training it is determined a structure of neural network (a number of layers and neurons in then) and the values of weight coefficients and biases. Modification of well-known algorithms consists in using the concept of Pareto optimality. It is done the research of proposed algorithm on the example of multilayer perceptron for the approximation problem solution.
Запропоновано багатокритеріальний мурашиний алгоритм для навчання нейронних мереж прямого поширення. Використовується два критерії: помилка узагальнення і складність. Представлено огляд методів навчання нейронної мережі з використанням ройових алгоритмів. В результаті навчання визначається структура нейронної мережі (кількість шарів і нейронів у ній) та значення вагових коефіцієнтів і зсувів. Модифікація відомих алгоритмів полягає у використанні концепції оптимальності за Парето. Проведено дослідження запропонованого алгоритму на прикладі багатошарового персептрона для розв’язання задачі апроксимації.
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 5 від 01 липня 2020 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59018
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.64.14857
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdfНаукова стаття783.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.