Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59026
Title: Hybrid energy storage system design
Other Titles: Проектування гібридної системи зберігання енергії
Authors: Sineglazov, Victor
Yudenko, Igor
Синєглазов, Віктор Михайлович
Юденко, Ігор Олександрович
Keywords: hybrid energy storage system
super capacitors
flywheels
lithium-ion batteries
fuel cells
blast algorithm
hybrid neural networks
гібридна система зберігання енергії
суперконденсатори
маховики
літій-іонні акумулятори
паливні елементи
алгоритм вибуху
гібридні нейронні мережі
Issue Date: 6-Jul-2020
Publisher: National Aviation University
Citation: Sineglazov V. M. Hybrid energy storage system design / V. M. Sineglazov, I. O. Yudenko // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2020. – No 2(64). – pp. 68–73.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№2(64)
Abstract: The necessity of hybrid energy storage system design is shown. It is considered the main components of hybrid energy storage systems and their features. It is shown that these systems are characterized by a beneficial coupling of two or more energy storage technologies with supplementary operating characteristics. The hybrid energy storage systems may include super capacitors, flywheels, superconducting magnetic energy storage, lithium-ion batteries, fuel cells. It is analyzed the use of every possible component as a part of the hybrid energy storage system in different operating conditions. It is considered a sizing methodology optimization for hybrid energy storage systems based on blast algorithm and hybrid neural networks.
Показано необхідність створення гібридної системи накопичення енергії. Розглянуто основні компоненти гібридних систем накопичення енергії та їх особливості. Показано, що ці системи характеризуються вигідним поєднанням двох або більше технологій накопичення енергії з додатковими експлуатаційними характеристиками. Гібридні системи накопичення енергії можуть включати у себе суперконденсатори, маховики, надпровідні накопичувачі магнітної енергії, літій-іонні акумулятори, паливні елементи. Проаналізовано використання кожного можливого компонента в складі гібридної системи накопичення енергії в різних умовах експлуатації. Розглянуто оптимізацію методології визначення розмірів для гібридних систем накопичення енергії на основі алгоритму вибуху і гібридних нейронних мереж.
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 5 від 01 липня 2020 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59026
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.64.14858
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdfНаукова стаття687.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.