Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59092
Title: Video surveillance system of target contour
Other Titles: Система видеонаблюдения за контуром цели
Authors: Vasylenko, Mykola
Василенко, Микола Павлович
Haida, Maksym
Гайда, Максим Володимирович
Keywords: video surveillance
automatization
filter
contour
contour detection
image processing
відеоспостереження
автоматизація
фільтр
контур
виявлення контуру
обробка зображень
Issue Date: 27-Apr-2021
Publisher: National Aviation University
Citation: Vasylenko M. P. Video surveillance system of target contour / M. P. Vasylenko, M. V. Haida // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2021. – No 1(67). – pp. 9–14.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№1(67)
Abstract: The paper considers the problem of object detection and recognition, namely, its solution without the use of expensive, resource-intensive and complex data collection and processing systems, with the possibility of its mobility, ease of installation and initial setup. The available ways and methods of solving the problem, their advantages and disadvantages are given. The operation of the system according to an algorithm developed on the basis of the method of object recognition, namely the selection of contours by a filter based on the Canny operator, is presented. The article presents intermediate and final illustrations of the system algorithm at each step, which gives an opportunity to get acquainted with its advantages over classical video surveillance systems and some disadvantages. Elements such as a webcam with a video frame rate of 25 frames per second, a mobile phone and a personal computer with the MatLab2021 programming environment installed (chosen due to the ease of use and the presence of built-in image processing functions) were used to demonstrate the system's performance.
У роботі розглянуто проблему виявлення та розпізнавання об’єктів, а саме, її вирішення без використання дорогих, ресурсоємних та складних систем збору та обробки даних, з можливістю її мобільності, простоти встановлення та початкового налаштування. Наведено доступні способи і методи вирішення проблеми, їх переваги і недоліки. Представлено роботу системи за алгоритмом розробленим на основі методу розпізнавання об’єктів, а саме виділення контурів фільтром на основі оператора Canny. У статті представлено проміжні та остаточні ілюстрації системного алгоритму на кожному кроці, що дає можливість ознайомитись з його перевагами перед класичними системами відеоспостереження та деякими недоліками. Для демонстрації роботи системи використано такі елементи, як веб-камера з частотою кадрів відео 25 кадрів в секунду, мобільний телефон та персональний комп'ютер із встановленим середовищем програмування Matlab2021 (обраний завдяки простоті використання та наявності вбудованих функцій обробки зображень).
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 4 від 21 квітня 2021 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59092
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.67.15556
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdfНаукова стаття1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.