Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59096
Title: Image depth evaluation system by stream video
Other Titles: Система оцінювання глибини зображення за потоковим відео
Authors: Vasylenko, Mykola
Василенко, Микола Павлович
Sych, Oleksii
Сич, Олексій Сергійович
Keywords: stereo vision
disparity map
depth map
calibration
rectification
стерео зір
карта несходження
карта глибини
калібрування
ректифікація
Issue Date: 27-Apr-2021
Publisher: National Aviation University
Citation: Vasylenko M. P. Image depth evaluation system by stream video / M. P. Vasylenko, O. S. Sych // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2021. – No 1(67). – pp. 20–25.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№1(67)
Електроніка та системи управління;№1(67)
Abstract: The paper considers the method of estimating the depth of streaming video. An algorithm for obtaining a depth map using the method of image separation is proposed, which can be used in various fields of technology and industry to determine the object and calculate the distance to it. The debugging algorithm and the process of its adaptation to specific used external devices and software have been developed. Two Urchin Tracking Module Webcams (SJ-922-1080) were used for the experimental setup with the following characteristics: video resolution – FullHD (1920x1080), sensor – complementary metal-oxide-semiconductor, field of view – 90°, autofocus, frame rate per second – 20. Developed program code for these cameras in the MatLab environment and its adaptation algorithm for any other cameras of similar resolution. An experimental study of the algorithm.
В роботі розглянуто метод оцінювання глибини за потоковим відео. Наводиться алгоритм отримання карти глибин за допомогою методу поділу зображень, який може бути використаний у різних сферах техніки та промисловості для визначення об'єкта і обчислення відстані до нього. Розроблено алгоритм налагодження та процес його адаптації під конкретні застосовувані зовнішні пристрої і програмне забезпечення. Для експериментальної установки були використані дві веб камери модуля відстеження Urchin Webcam (SJ-922-1080) з такими характеристиками: роздільна здатність відео – FullHD (1920x1080), сенсор – комплементарний метал-оксидний-напівпровідник, поле огляду – 90°, автофокус, частота кадрів в секунду – 20. Розроблено програмний код для даних камер у середовищеі Matlab та алгоритм його адаптації для будь-яких інших камер аналогічної роздільної здатності. Проведено експериментальне дослідження роботи алгоритму.
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 4 від 21 квітня 2021 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59096
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.67.15579
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdfНаукова стаття2.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.