Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59097
Title: Аnalysis of influence of cruise speed and flight level change on fuel consumption in air traffic flow management
Other Titles: Аналіз впливу зміни крейсерської швидкості та ешелону польоту на споживання палива в керуванні повітряним потоком
Authors: Mukhina, Maryna
Мухіна, Марина Петрівна
Ilnytska, Svitlana
Ільницька, Світлана Іванівна
Keywords: ground delay program
airborne delay
equivalent cruise speed
air traffic flow management
required arrival time
програма наземної затримки
бортова затримка
еквівалентна крейсерська швидкість
керування потоком повітряного руху
необхідний час прибуття
Issue Date: 27-Apr-2021
Publisher: National Aviation University
Citation: Mukhina M. P. Analysis of influence of cruise speed and flight level change on fuel consumption in air traffic flow management / M. P. Mukhina, S. I. Ilnytska // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2021. – No 1(67). – pp. 15–19.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№1(67)
Abstract: The problem of flight planning in case of delay demands is considered. The criterion restrictions between fuel consumption and the required flight time when the nominal cruise speed changes are investigated. It is proved that flight delay in the air can be realized without additional fuel costs, which is determined and estimated in the absence or presence of wind. The impact of choosing a different flight level and using additional fuel to obtain a longer delay was also considered and analyzed. The results show that for different flight levels and wind direction the delay may be varied from 3 minutes to 13 minutes. The initial flight level is defined as one of the main parameters that affect the amount of delay in the air.
Розглянуто проблему планування польоту на випадок затримки. Досліджуються критеріальні обмеження між витратою палива та необхідним часом польоту при зміні номінальної крейсерської швидкості. Доведено, що затримка польоту в повітрі може бути реалізована без додаткових витрат на паливо, що визначається та оцінюється за відсутності або присутності вітру. Також було розглянуто та проаналізовано вплив вибору іншого рівня польоту та використання додаткового палива для отримання більшої затримки. Результати показують, що для різних рівнів польоту та напрямку вітру затримка може варіюватися від 3 до 13 хвилин. Початковий рівень польоту визначається як один з основних параметрів, що впливає на величину затримки в повітрі.
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 4 від 21 квітня 2021 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59097
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.67.15558
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdfНаукова стаття648.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.