Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59110
Title: System for detecting and analyzing textual information of product composition
Other Titles: Система виявлення та аналізу текстової інформації про склад продукту
Authors: Sineglazov, Victor
Синєглазов, Віктор Михайлович
Kozak, Olena
Козак, Олена Сергіївна
Keywords: analyzing product composition
assessment of the harmfulness of food
decision-making algorithm
intellectual system
text detection
aналіз складу продукту
оцінка шкідливості їжі
алгоритм прийняття рішень
інтелектуальна система
розпізнавання тексту
Issue Date: 21-Oct-2021
Publisher: National Aviation University
Citation: Sineglazov V. M. System for detecting and analyzing textual information of product composition / V. M. Sineglazov, O. S. Kozak // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2021. – No 2(68). – pp. 18–25
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№2(68)
Електроніка та системи управління;№2(68)
Abstract: The paper substantiates the need to obtain an assessment of the harm of food products for consumers with chronic diseases or allergies, which is important to prevent a possible worsening of the course of the disease or eliminate an acute allergic reaction of the human body to hazardous ingredients present in the product. It is proposed to use food labels and packaging as the primary sources of information about the food product that is available to the consumer. It is shown that, the printed information on the packages of Ukrainian food products meets the requirements of the law "On Consumer Information on Food Products" and the labeling on food labels is presented in the text-graphic form. In this work it is used convolution neural networks for text-graphic information processing. It is proposed and substantiated the system structure for detecting and analyzing the text-graphical information of product composition. It is developed mobile software solution.
У роботі обґрунтовано необхідність отримання оцінки шкоди харчових продуктів для споживачів з хронічними захворюваннями або алергією, що важливо для запобігання можливому погіршенню перебігу захворювання або усунення гострої алергічної реакції організму людини на шкідливі інгредієнти, присутні в продукті. Пропонується використовувати етикетки та упаковку харчових продуктів як первинні джерела інформації про харчовий продукт, яка є доступною для споживача. Показано, що друкована інформація на упаковках українських харчових продуктів відповідає вимогам закону «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», а маркування на етикетках харчових продуктів представлено у текстово-графічному вигляді. У даній роботі використані згорткові нейронні мережі для текстово-графічної обробки інформації. Запропоновано та обґрунтовано структуру системи виявлення та аналізу текстово-графічної інформації складу продукції. Це розроблене мобільне програмне рішення.
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 9 від 20 жовтня 2021 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59110
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.68.16087
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdfНаукова стаття1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.