Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59111
Title: Algorithms for the formation of recommendations in the information system
Other Titles: Алгоритми формування рекомендацій в інформаційній системі
Authors: Sineglazov, Victor
Синєглазов, Віктор Михайлович
Oliinuk, Yuriy
Олійник, Юрій Іванович
Keywords: algorithm
filtration
matrix dimensios
recommendation system
sparsity
aлгоритм
рекомендаційна система
розмірність матриці
розрідженість
фільтрація
Issue Date: 21-Oct-2021
Publisher: National Aviation University
Citation: Sineglazov V. M. Algorithms for the formation of recommendations in the information system/ V. M. Sineglazov, Y. I. Oliinyk // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2021. – No 2(68). – pp. 26–30.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№2(68)
Електроніка та системи управління;№2(68)
Abstract: The article deals with the problem of scalability and dimension reduction of data in the algorithms of recommendations. It is proposed to improve the item-to-item algorithm by excluding from the user-item matrix elements that that do not have enough estimates. Thus more denser data are used that allows to receive more exact results. Also due to the fact that the dimension of the user-item matrix decreases, the execution time of the algorithm decreases. To solve the problem, the Tachimoto coefficient, the cosine measure, the Pearson correlation coefficient and the Euclidean distance are used to calculate the degree of similarity of the elements. The efficiency of the usual item-to-item algorithm and the algorithm were compared using only the active values in the user-item matrix. The obtained results confirm the efficiency of the item-to-item algorithm based on a dense matrix. The obtained results can be used to optimize the operation of any recommendation system.
У статті розглядається проблема масштабованості та розрідженості даних в алгоритмах рекомедацій. Запропоновано вдосконалення алгоритму item-to-item за допомогою виключення з user-item матриці елементів які мають мало оцінок. Таким чином використовуються більш щільні, що дозволяє отримати більш точні результати. Також за рахунок того, що зменшується розмірність user-item матриці зменшується час виконання алгоритму. Для вирішення задачі використовується коефіцієнт Тахімото, косинусна міра, коефіцієнт кореляції Пірсона та Евклідова відстань для обрахування міри схожості елементів. Було здійснено порівняння ефективності роботи звичайного алгоритму item-to-item і алгоритму з використанням лише активних значень в user-item матриці. Отримані результати підтверджують ефективність item-to-item алгоритму основаному на щільній матриці. Отримані результати можуть бути використані для оптимізації роботи будь-якої рекомендаційної системи.
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 9 від 20 жовтня 2021 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59111
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.68.16088
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdfНаукова стаття852.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.