Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59117
Title: Intellectual system for printed circuit board manufacture dased on Mirae Mx-200
Other Titles: Інтелектуальна система виробництва друкованих плат на базі Mirae Mx-200
Authors: Sineglazov, Victor
Синєглазов, Віктор Михайлович
Plodystyy, Bogdan
Плодистий, Богдан Олександрович
Keywords: manufacture of printed circuit boards
Mirae Mx-200 system
neural network YOLO
machine learning
artificial intelligence
emulation
виробництво друкованих плат
система Mirae Mx-200
нейронна мережа YOLO
машинне навчання
штучний інтелект
емуляція
Issue Date: 21-Oct-2021
Publisher: National Aviation University
Citation: Sineglazov V. M. Intellectual system for printed circuit board manufacture dased on Mirae Mx-200 / V. M. Sineglazov, B. O. Plodystyy // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2021. – No 2(68). – pp. 31–37.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№2(68)
Електроніка та системи управління;№2(68)
Abstract: It is considered the main disadvantages of printed circuit boards manufacture based on the Mirae Mx-200 system. In order to reduce the level of manufacturing defects and increase productivity, it is proposed to include an intelligent unit based on the YOLO neural network in the system, which is implemented by an additional Raspberry controller included in the system. The YOLO neural network is used to process images obtained from an additionally installed video camera, which monitors the production process. In this work, based on the use of the solution to the classification problem, the problem of decision support is formulated and solved. As a result, the operations (actions) that need to be taken are determined: automatic centering, reset, cancel, etc. Using emulation with additional microcontroller connections, the problem of limited installer resources and the implementation of more complex algorithms in the installer's work is solved.
У роботі розглянуто основні недоліки виробництва друкованих плат на базі системи Mirae Mx-200. З метою зниження рівня виробничого браку і підвищення продуктивності запропоновано включення в систему інтелектуального блоку на базі нейронної мережі YOLO, яка реалізується додатково включеним в систему контролером Raspberry. Нейронна мережа YOLO використовується для обробки зображень, одержуваних з додатково встановленої відіокамери, яка здійснює спостереження за процесом виробництва. У роботі на підставі використання розв'язку задачі класифікації поставлено і розв'язано задачу підтримки прийняття рішень. У результаті визначається вигляд операції (дії), яку необхідно в даний момент реалізувати: автоматичне центрування, скидання, скасування, тощо. За допомогою емуляції з додатковими підключеннями мікроконтролера вирішено проблему обмежених ресурсів пристосування для установки компонентів друкованої плати і реалізації більш складних алгоритмів в роботі такого пристосування.
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 9 від 20 жовтня 2021 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59117
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.68.16090
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdfНаукова стаття1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.