Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59118
Title: Orientation and stabilization of small space vehicles
Other Titles: Орієнтація та стабілізація малих космічних апаратів
Authors: Ablesimov, Aleksandr
Аблесімов, Олександр Костянтинович
Tsoba, Arthur
Цьоба, Артур Олександрович
Keywords: small space vehicle
orientation
stabilization
state vector
system state observer
matrix
transfer function
characteristic equation
model
polynomial
control law
subsystem
structural diagram
gyrodyne
малий космічний апарат
орієнтація
стабілізація
вектор стану
спостерігач стану системи
матриця
передатна функція
характеристичне рівняння
модель
поліном
закон керування
підсистема
структурна схема
гіродин
Issue Date: 21-Dec-2021
Publisher: National Aviation University
Citation: Ablesimov A. K. Orientation and stabilization of small space vehicles / A. K. Ablesimov, A. O. Tsoba // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2021. – No 3(69). – pp. 28–36.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№3(69)
Електроніка та системи управління;№3(69)
Abstract: The possibility of using system state observers in the orientation and stabilization systems of small space vehicles is considered. A comparative assessment of systems with a system state observer and classical execution is carried out. For comparison the criteria of stability of automatic systems, criteria for assessing quality in steady-state and transient modes of operation, criteria for assessing quality under the action of random disturbing influences were used. The method of mathematical modeling is used as a research method. For its implementation, mathematical models of systems and their components have been developed. Simulation is done in state variables. The synthesis is based on the apparatus of modern control theory. It has been established that the use of a system state observer in the orientation and stabilization systems of small space vehicles will not only reduce their weight and dimensions, increase their reliability and reduce the cost of components, but also provide practically the same control quality indicators as in the classical version.
Розглянуто можливість застосування у складі систем орієнтації та стабілізації малих космічних апаратів спостерігачів стану. Виконано порівняльну оцінку систем із спостерігачем стану та класичного виконання. Для порівняння використовувалися критерії стійкості автоматичних систем, критерії оцінки якості в встановлених та перехідних режимах роботи, критерії оцінки якості при дії випадкових впливів, що обурюють. Як метод дослідження використовується метод математичного моделювання. Для його реалізації розроблено математичні моделі систем та їх компонентів. Моделювання виконано в змінних станах. Синтез ґрунтується на апараті сучасної теорії управління. Встановлено, що застосування спостерігача стану в системах орієнтації та стабілізації малих космічних апаратів дозволить не лише знизити їх масо габаритні показники, підвищити їхню надійність та знизити вартість комплектуючих, а й забезпечити практично ті ж показники якості керування, що й при класичному виконанні.
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 12 від 20 грудня 2021 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59118
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.69.16424
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdfНаукова стаття1.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.