Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59128
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSineglazov, Victor-
dc.contributor.authorСинєглазов, Віктор Михайлович-
dc.contributor.authorStanislavchuk, Oleksandr-
dc.contributor.authorСтаніславчук, Олександр Валентинович-
dc.date.accessioned2023-04-18T11:13:01Z-
dc.date.available2023-04-18T11:13:01Z-
dc.date.issued2022-01-05-
dc.identifier.citationSineglazov V. M. Semi-controlled learning in information processing problems / V. M. Sineglazov, O. V. Stanislavchuk // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2021. – No 4(70). – pp. 44–50.uk_UA
dc.identifier.issn1990-5548-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59128-
dc.descriptionНауковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 12 від 20 грудня 2021 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.uk_UA
dc.description.abstractThe paper proves the need to create vertical-axial rotors of wind power plants in the city strip, which can be placed on roofs, which makes it possible to increase their energy efficiency by 60-70%. It is shown that the placement of such rotors on the roofs has its own characteristics, which is the need to take into account the relief of the roof of the house, its surface area, rose and wind speed over it and others. Examples of wind farms are considered and it is proved that their energy efficiency can be increased by using hybrid vertical-axial rotors, which consist of a combination of Darrieus and Savonius rotors, where the Darrieus rotor is the main source (s) of wind energy conversion. in electric, while the rotor (s) of Savonius provide acceleration of Darrieus rotors. In order to improve the quality of design, an automated design system was developed, which includes the following blocks: determining the forces affecting the rotor, choosing the type of main and accelerating rotors, determining the optimal number of blades, optimal rotor placement, calculation of dynamic rotor characteristics, analysis of probable wind speed characteristics and strength calculation.uk_UA
dc.description.abstractУ роботі доведено необхідність створення в міській смузі вертикально-осьових роторів вітроенергетичних станцій, які можуть розміщуватися на дахах, що дає можливість підвищити їх енергопродуктивність на 60-70%. Показано, що розміщення таких роторів на дахах має свої особливості, що полягає в необхідності враховувати форму рельєфу даху будинку, його поверховість, розою та швидкістю вітрів над ним та іншим. Розглянуто приклади реалізації вітростанцій та доведено, що їх енергоефективність може бути підвищено за рахунок використання гібридних вертикально-осьових роторів, які складаються з комбінації роторів Дар’є та Савоніуса, де ротор Дар’є є головним джерелом перетворення енергії вітру в електричну, тоді як ротори Савоніуса забезпечують розгін роторів Дар’є. З метою підвищення якості проектування в роботі розроблено систему автоматизованого проектування, до складу якої входять наступні блоки: визначення сил, які впливають на ротор, вибір типу основного та розгінного роторів, визначення оптимальної кількості лопатей, оптимального розміщення роторів, розрахунок динамічних характеристик ротора, аналіз ймовірних характеристик швидкостей вітру та розрахунок міцності.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherNational Aviation Universityuk_UA
dc.relation.ispartofseriesElectronics and Control Systems;№4(70)-
dc.relation.ispartofseriesЕлектроніка та системи управління;№4(70)-
dc.subjectaerodynamicsuk_UA
dc.subjectcontrolled deflection anglesuk_UA
dc.subjectrotor Dariauk_UA
dc.subjectwind turbineuk_UA
dc.subjectincompressibleuk_UA
dc.subjectviscousuk_UA
dc.subjectаеродинамікаuk_UA
dc.subjectкеровані кути відхиленняuk_UA
dc.subjectротор Дар’єuk_UA
dc.subjectвітрова турбінаuk_UA
dc.subjectнестискувальнийuk_UA
dc.subjectв’язкийuk_UA
dc.titleAutomation disign of hybrid vertical-axial rotorsuk_UA
dc.title.alternativeАвтоматизація проектування гібридних вертикально-осьових роторівuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc621.548.5:533.69(045)uk_UA
dc.identifier.doi10.18372/1990-5548.70.16755-
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdfНаукова стаття476.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.