Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59610
Title: Терміносистема правового захисту ветеранів війни
Authors: Погосян, Р.Е.
Keywords: ветерани війни
ветеран АТО
ветеран ООС
терміносистема правового захисту
Issue Date: 18-May-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Погосян Р.Е. Терміносистема правового захисту ветеранів війни // Матеріали VІ Міжнародного молодіжного наукового юридичного форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 18 травня 2023 р.] – Cт. 133-135;
Abstract: Логічно вважати, що більш загальним щодо поняття «ветеран війни» є поняття «ветеран». Передусім необхідно зазначити, що легальні та доктринальні визначення ветерана в правовому дискурсі принципово відрізняються, причому на інтерпретацію змісту останніх істотно впливає пануюча у тій чи іншій країні правова культура і відповідно певні моделі статусу ветерана.
Description: 1. Code of Federal Regulations. The U.S. National Archives and Records Administration (2020). URL: http://www.archives.gov/federal-register/cfr. 2. Smith R.T., True G. (2014). Warring identities: Identity conflict and the mental distress of American veterans of the wars in Iraq and Afghanistan. Society and Mental Health, 4, 147–161. doi:10.1177/2156869313512212. 3. Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист: Закон України від 24 бер. 1998 р. № 203/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 40-41. Ст. 249. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80#Text 4. Артеменко А.Б., Батаєва К.В. Мілітарна ідентичність та соціальна адаптація ветеранів АТО/ООС: монографія. Харків: Вид-во ХГУ «НУА», 2022. С. 26-27.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59610
ISBN: 978-966-8126-89-5
Appears in Collections:Наукові публікації студентів кафедри конституційного і адміністративного праваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.