Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59804
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHley, Oleg-
dc.contributor.authorГлей, Олег Сергійович-
dc.contributor.authorSineglazov, Victor-
dc.contributor.authorСинєглазов, Віктор Михайлович-
dc.date.accessioned2023-06-12T09:45:33Z-
dc.date.available2023-06-12T09:45:33Z-
dc.date.issued2022-06-24-
dc.identifier.citationHlei O. S. About Algorithms of Target Positioning / O. S. Hlei, V. M. Sineglazov // Electronics and Control Systems, N 1(71) – Kyiv: ТОВ «Альянт», 2022. – pp. 61–65.uk_UA
dc.identifier.issn1990-5548-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59804-
dc.descriptionЖурнал входить до Переліку наукових видань Міністерства освіти і науки України, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт у галузі технічних наук категорії «Б» Рекомендовано до друку Вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 4 від 22 червня 2022 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.uk_UA
dc.description.abstractSoftware has been developed for the system most suitable for wind shear detection. The formulation of the target designation problem is presented. The features of modern radars are considered. The aim of the work is to find the most suitable system for detecting wind shear and to develop software for this system that offers the pilot a turnkey solution for flying through the danger zone of wind shear. The paper presents the definitions of wind shear, statistics of air crashes caused by this phenomenon. The systems for determining wind shear are described and the most suitable system is selected. The principle of operation and the algorithm of operation of the Doppler radar station are given. A simulation of the detection of a dangerous wind shear zone was carried out. The pilot uses the proposed software solution. Thus, the task of determining the wind shear zone and the decisions proposed on this basis to fly around the dangerous zone have been completed. The results show that introducing random noise into labeled samples degrades the accuracy of the model, while introducing random noise into unlabeled data can, on the contrary, increase the accuracy of the model.uk_UA
dc.description.abstractРозроблено програмне забезпечення для системи, що найбільш підходить для виявлення зсуву вітру. Представлено постановку задачі цілепозиціонування. Розглянуто особливості сучасних радарів. Мета роботи – знайти систему, що найбільше підходить для виявлення зсуву вітру, і розробити для цієї системи програмне забезпечення, що пропонує пілоту готове рішення для прольоту небезпечної зони зсуву вітру. Діяльність представлені визначення зсуву вітру, статистика авіакатастроф, викликаних цим явищем. Розписано системи визначення зсуву вітру та обрано найбільш підходящу систему. Наведено принцип роботи та алгоритм роботи доплерівської радіолокаційної станції. Проведено моделювання виявлення небезпечної зони зсуву вітру. Пілот використовує запропоноване програмне рішення. Таким чином, завдання щодо визначення зони зсуву вітру та запропоновані на цій основі рішення про обліт небезпечної зони виконані. Результати показують, що введення випадкового шуму в марковані зразки погіршує точність моделі, а введення випадкового шуму в немарковані дані може навпаки підвищити точність моделі.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherNational Aviation Universityuk_UA
dc.relation.ispartofseriesElectronics and Control Systems;№1(71)-
dc.relation.ispartofseriesЕлектроніка та системи управління;№1(71)-
dc.subjectwind shearuk_UA
dc.subjectdoppler radaruk_UA
dc.subjectalgorithmuk_UA
dc.subjectmodelinguk_UA
dc.subjecttarget designationuk_UA
dc.subjectdangerous zoneuk_UA
dc.subjectsoftwareuk_UA
dc.subjectзсув вітруuk_UA
dc.subjectдоплерівський радарuk_UA
dc.subjectалгоритмuk_UA
dc.subjectмоделюванняuk_UA
dc.subjectцілепозиціонуванняuk_UA
dc.subjectнебезпечна зонаuk_UA
dc.subjectпрограмне забезпеченняuk_UA
dc.titleAbout Algorithms of Target Positioninguk_UA
dc.title.alternativeПро алгоритми цілепозиціонуванняuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc629.7.05(045)uk_UA
dc.identifier.doi10.18372/1990-5548.71.16827-
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdfНаукова стаття646.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.