Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59810
Title: Barometric Altimeter Based on Microelectromechanical Sensor
Other Titles: Барометричний висотомір на основі мікроелектромеханічного датчика
Authors: Vasylenko, Mykola
Василенко, Микола Павлович
Dzhus, Viacheslav
Джус, В`ячеслав Ігорович
Keywords: pressure sensor
microelectromechanical system
arduino uno
calibration
altitude
altimeter
датчик тиску
мікроелектромеханічна система
arduino uno
калібрування
висота
висотомір
Issue Date: 24-Jun-2022
Citation: Vasylenko M. P. Barometric Altimeter Based on Microelectromechanical Sensor / M. P. Vasylenko, V. I. Dzhus // Electronics and Control Systems, N 1(71) – Kyiv: ТОВ «Альянт», 2022. – pp. 22–27.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№1(71)
Електроніка та системи управління;№1(71)
Abstract: The paper considers a barometric altimeter based on a microelectromechanical sensor. An algorithm for obtaining height using the BMP180 sensor is presented, which can be used in various fields of technology and industry. The work also used a variety of parts that ensured the quality and accuracy of the altimeter. A program code for calculating the height has been developed. An experimental study of the operation of the apparatus was carried out.
У роботі розглянуто барометричний висотомір на основі мікроелектромеханічного датчика. Наводиться алгоритм отримання висоти за допомогою датчика диску BMP180, який може бути використаний у різних сферах техніки та промисловості. У роботі також використовувалися різноманітні деталі які забезпечили якість і точність висотоміра. Розроблено програмний код для обчислення висоти. Проведено експериментальне дослідження роботи апарату.
Description: Журнал входить до Переліку наукових видань Міністерства освіти і науки України, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт у галузі технічних наук категорії «Б» Рекомендовано до друку Вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 4 від 22 червня 2022 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59810
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.71.16820
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdfНаукова стаття1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.