Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59825
Title: Ентропія як міра еквівалентності термінів
Other Titles: Entropy as a measure of term equivalence
Authors: Межжеріна, Ганна Валентинівна
Mezhzherina, Hanna
Keywords: авіаційний термін
переклад
ентропія
aviation term
translation
entropy
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Межжеріна Г. В. Ентропія як міра еквівалентності термінів // Мова та культура у просторі новітніх технологій: проблеми сучасної комунікації: матеріали VІ Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 23 березня 2023 р. – Київ : Талком, 2023. – С. 87–88.
Abstract: Пошук найбільш вдалого або єдиного варіанта перекладу вузькоспеціального терміна безпосередньо пов’язаний з питаннями теорії і практики перекладу, які неодмінно зводяться до вирішення проблеми уніфікації та стандартизації термінології. Застосування поняття ентропії для дослідження трансформаційних процесів під час науково-технічного перекладу розширить науковий погляд на питання пошуку оптимального варіанта перекладу вузькогалузевого тексту з високим відсотком спеціальних термінів.
Search for the most successful or the only translation option of a highly specialized term is directly related to issues of theory and translation practices, which necessarily come down to solving the problem of unification and standardization of terminology. Application of the concept of entropy for the study of transformative processes during scientific and technical translation will expand the scientific view on the issue of finding the best option for translating a narrow-field text from a high percentage of special terms.
Description: 1. Межжеріна Г. В. Англійські авіаційні терміни в аспекті перекладу. Київ: Фенікс, 2021 96 с. 2. Словник іншомовних слів. Тлумачення, словотворення та слововживання : близько 35000 слів і словосполучень / С. П. Бибик, Г. М. Сюта; за ред. С. Я. Єрмоленко. Харків: Фоліо, 2005. 623 c. 3. Moritz Schaeffer, Barbara Dragsted, Kristian Tangsgaard Hvelplund, Laura Winther Balling, Michael Carl. Word Translation Entropy: Evidence of Early Target Language Activation During Reading for Translation. New Directions in Empirical Translation Process Research: Exploring the CRITT TPR-DB / Editors: Michael Carl, Srinivas Bangalore, Moritz Schaeffer. URL: https://www.academia.edu/22009428/New_Directions_in_Empirical_Translation_Process_Rese arch.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59825
ISBN: 978-617-8016-72-2
Appears in Collections:Наукові статті кафедри філологічних та природничих дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Межжеріна тези Ентропія.pdf550.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.