Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59875
Title: Ігри-змагання як засіб оптимізації процесу вивчення української мови студентами-іноземцями
Other Titles: Competition games as a means of optimizing the Ukrainian language learning process by foreign students
Authors: Волкотруб, Галина Йосипівна
Федчук, Лілія Іванівна
Wolkotrub, Halyna Yosypivna
Fedchuk, Liliia Ivanivna
Keywords: українська мова як іноземна
методи навчання
педагогічна гра
мовна гра-змагання
Ukrainian as a foreign language
teaching methods
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Волкотруб Г. Й., Федчук Л.І . Ігри-змагання як засіб оптимізації процесу вивчення української мови студентами-іноземцями // Світові виміри освітніх тенденцій : збірник наукових праць / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук ; ННІМСО НАУ. Київ, 2022. С. 124–127.
Abstract: У пропонованій публікації акцентовано увагу на ролі гри в процесі навчання української мови як іноземної. Розкрито ефективність ігрової діяльності, наведено приклади конкретних граматичних ігор-змагань. Зроблено висновок про перспективність застосування методу гри під час вивчення української мови іноземними студентами.
The proposed publication focuses on the role of play in the process of learning Ukrainian as a foreign language, reveals the effectiveness of gaming activities, gives examples of specific grammar games, concluded that the application of the game method in learning Ukrainian by foreign students.
Description: Артьомова О. І., Ушакова Н. В. Використання ігрових завдань на уроках української (російської) мов як іноземних як спосіб активізації навчального процесу. Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам» : матеріали семінару, м Харків, 20 лютого 2020. Харків : ХНАДУ, 2020. С. 8–10. – URL : https://tfc.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-TFC/Філології_та_лінгвістики/Sbornik_HNADU_seminar_2020.pdf (дата звернення: 15.03.2022). Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н. П. Наволокова. Харків : Вид. група «Основа», 2009. 176 с. Лисенко І., Вальченко І., Плотнікова Т., Сергійчук Л., Соколова Г. Гра як засіб формування комунікативної компетенції на заняттях з української мови як іноземної. Молодий вчений. 2020. № 4. С. 150–155. Палінська О. Використання ігор на заняттях з української мови як іноземної. Українська мова у світі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8–9 листопада 2012 р. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. С. 185–191. – URL: http://krok.miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2015/07/M1.pdf (дата звернення: 17.03.2022). Швець Г. Д. Ігрові технології в навчанні української мови як іноземної. Науковий вісник Південноукраїнського національного університету ім. К. Д. Ушинського. Педагогічні науки. 2016. № 6. С. 106–112.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59875
Appears in Collections:Наукові статті кафедри філологічних та природничих дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ігри-змагання.pdf130.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.