Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59916
Title: Trade pavilion in Kyiv
Other Titles: Торговельний павільйон у м. Київ
Authors: Piatenko, Maksym
П’ятенко, Максим Тарасович
Keywords: qualification paper
кваліфікаційна робота
вachelor
бакалавр
construction
будівництво
one-story structures
одноповерхові конструкції
monolithic reinforced concrete frame
монолітний залізобетонний каркас
Issue Date: Jun-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: П’ятенко М.Т. Торговельний павільйон у м. Київ (англ.мов.) – Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП Промислове і цивільне будівництво. - Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – 88 с.
Abstract: The project aims to provide comfortable working conditions for trade workers and the administration of small businesses, formally included in the city limits of Kiev. Initially, the task was to design a small compact building for retail and office space, which will meet modern requirements for environmental friendliness, microclimate. The construction should be economically sound. In the current economic conditions (since 2018) there is a tendency to enlarge office buildings, to merge them with retail premises, to build powerful retail-office and retail-entertainment complexes. Naturally, for the construction of such a building to be economically feasible, it should be located in the business center of the city, with a large number of active population. In this case the building does not have such conditions, as it is located in a small municipality on the periphery of Kiev. That is why it was decided to refuse a multi-storey office center and try to do with a small volume of construction, based on the size of the population of the settlement.
Проект спрямований на створення комфортних умов праці для працівників торгівлі та адміністрації малих підприємств, які формально входять до міської межі Києва. Спочатку ставилося завдання спроектувати невелику компактну будівлю торгово-офісних приміщень, яка відповідатиме сучасним вимогам щодо екологічності, мікроклімату. Будівництво має бути економічно обґрунтованим. У нинішніх економічних умовах (з 2018 року) спостерігається тенденція до розширення офісних будівель, об’єднання їх з торговими приміщеннями, до будівництва потужних торгово-офісних та торгово-розважальних комплексів. Природно, щоб будівництво такої будівлі було економічно доцільним, вона повинна знаходитися в діловому центрі міста з великою кількістю активного населення. У цьому випадку будівля не має таких умов, оскільки знаходиться в невеликому муніципалітеті на периферії Києва. Тому було вирішено відмовитися від багатоповерхового офісного центру і спробувати обійтися невеликим обсягом будівництва, виходячи з чисельності населення населеного пункту.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: д.т.н., професор Барабаш Марія Сергіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59916
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПятенкоМТ.pdfПояснювальна записка1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.