Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60300
Title: Застосування геоінформаційних технологій в енергетичній галузі
Authors: Климанський, Тарас Михайлович
Keywords: дипломна робота
геоінформаційні системи
енергетична галузь України
прийняття рішень
Issue Date: Jul-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Климанський Т.М. Застосування геоінформаційних технологій в енергетичній галузі. - Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій". - Київ: Національний авіаційний університет, 2023. - 85 с.
Abstract: Сучасний світ невпинно залучає все більше ресурсів для забезпечення своїх потреб у енергії. Зростаюча популяція, промисловий розвиток та технологічний прогрес ставлять перед енергетичною галуззю викликів, пов'язаних з ефективністю та сталістю енергетичних систем. Однак, забезпечення стійкого енергетичного розвитку потребує аналізу, планування та управління великим обсягом географічних даних, що створюються енергетичними об'єктами. У цьому контексті, геоінформаційні системи (ГІС) виявляються потужним інструментом, що надає змогу збирати, аналізувати та візуалізувати географічні дані з різних джерел, зокрема супутникових знімків, аерофотознімків, топографічних карт тощо. Використання ГІС в енергетичній галузі може забезпечити комплексний аналіз енергетичної інфраструктури, оптимізацію розташування енергетичних об'єктів, а також підвищити ефективність та стійкість енергетичних систем. Метою цієї дипломної роботи є дослідження та аналіз використання ГІС в енергетичній галузі з метою покращення процесів планування, управління та прийняття рішень в енергетичних системах. Робота спрямована на визначення можливостей, переваг та обмежень застосування ГІС у різних аспектах енергетичної галузі, таких як енергетична інфраструктура, взаємодія енергетичних об'єктів з довкіллям, оптимізація розташування енергетичних установок та інше. Ця дипломна робота має на меті не лише дослідити теоретичні аспекти використання ГІС в енергетичній галузі, але й практично застосувати їх для вирішення конкретних задач. Через інтеграцію географічних та енергетичних даних, буде проведено аналіз енергетичної інфраструктури, розроблені алгоритми оптимізації розташування енергетичних об'єктів та досліджено їх взаємодію з довкіллям.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. № 311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ". Керівник роботи: к.т.н., доцент Ніколаєнко Олександр Євгенович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60300
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФНСА_2023_193_Климанський Т.М..pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.