Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60374
Title: Еколого-економічні засади зняття верхнього родючого шару ґрунту при розробці корисних копалин
Authors: Паращенко, Юрій Анатолійович
Keywords: дипломна робота
ґрунтовий покрив
родючий шар
корисні копалини
робочий проект
Issue Date: Jul-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Паращенко Ю.А. Еколого-економічні засади зняття верхнього родючого шару ґрунту при розробці корисних копалин. - Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій". - Київ: Національний авіаційний університет, 2023. - 100 с.
Abstract: Ґрунтовий покрив є одним з особливо вразливих об'єктів природи. Усі негативні зміни, що відбуваються із земельними ресурсами, стосуються, насамперед, ґрунтів. Сучасні обстеження ґрунтів свідчать, що їхній стан в останні десятиліття погіршився і досяг рівня близького до критичного. Актуальність теми викликана кризовим станом у довкіллі функціонування гірничих підприємств (видобувних і переробних). Дослідження дозволяє ставити питання про засади зняття верхнього родючого шару ґрунту при розробці корисних копалин з урахуванням еколого-економічних засад, прийнятий в Україні для охорони та збереження ґрунтів. Метою роботи є дослідження еколого-економічних засад зняття верхнього родючого шару ґрунту при розробці корисних копалин Об'єктом дослідження є верхній родючий шар грунту, який розглядається в контексті забезпечення раціонального використання земель в Україні. Предмет дослідження – еколого-економічні засади зняття верхнього родючого шару ґрунту при розробці корисних копалин. Методи дослідження: збір інформації, узагальнення, аналіз
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. № 311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ". Керівник роботи: к.е.н, доцент Стецюк Михайло Петрович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60374
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФНСА_2023_193_Паращенко Ю.А..pdf4.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.